Wykonywanie zdjęcia strony

Narzędzie Zdjęcie umożliwia skopiowanie całej zaznaczonej zawartości (tekstu, obrazów lub obu rodzajów materiałów) do schowka lub do innej aplikacji. Przy jego użyciu zarówno tekst, jak i obrazy są kopiowane w postaci graficznej.

 1. Wybierz narzędzie Zdjęcie , wybierając polecenie Edycja > Zrób zdjęcie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij gdziekolwiek na stronie, aby skopiować całą jej zawartość.

  • Przeciągnij prostokąt wokół tekstu, obrazów lub kombinacji tekstu i obrazów.

  • Przeciągnij prostokąt wewnątrz obrazu, aby skopiować tylko część obrazu.

   Zaznaczenie jest wyróżniane poprzez odwrócenie kolorów. Po zwolnieniu przycisku myszy jest ono automatycznie kopiowane do Schowka. Aby skopiować zawartość Schowka bezpośrednio do dokumentu otwartego w innej aplikacji, wybierz polecenie Edycja > Wklej w tej aplikacji.

   Aby dodać narzędzie Zdjęcie do Paska popularnych narzędzi, kliknij pasek narzędziowy prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edycja > Zdjęcie. Pasek popularnych narzędzi znajduje się po lewej stronie paneli Narzędzia, Komentarz i Udostępnianie. Zobacz Paski narzędziowe.
   Istnieje możliwość zapisania wszystkich obrazów z dokumentu PDF. Zobacz Eksportowanie obrazów na inny format. Ta funkcja jest niedostępna w programie Reader.