Magazyn

Ustawienia na panelu Magazyn umożliwiają określenie, czy i w jaki sposób witryny mogą za pomocą programu Flash Player przechowywać dane na komputerze.

Ustawienia magazynu lokalnego

Ustawienia magazynu lokalnego pozwalają określić, czy witryny mogą przechowywać informacje za pomocą programu Flash Player. Korzystając z magazynu lokalnego, witryny mogą zapisywać historię przeglądania, postępy w grach, preferencje lub informacje o danym komputerze. Witryna może uzyskać dostęp tylko do tych informacji w magazynie lokalnym, które wcześniej zapisała — nie ma dostępu do informacji przechowywanych przez inne witryny. Użytkownik może zezwolić wszystkim lub niektórym witrynom na zapisywanie informacji na komputerze przy użyciu programu Flash Player lub zablokować tę funkcję dla wszystkich witryn.

 • Zezwalaj witrynom na zapisywanie informacji na tym komputerze

  Wybranie tej opcji powoduje zezwolenie wszystkim witrynom na zapisywanie informacji na komputerze bez wyświetlania monitu.

 • Pytaj mnie przed umożliwieniem nowym witrynom zapisywania informacji na tym komputerze

  Tę opcję należy wybrać, aby dla każdej witryny oddzielnie decydować o zapisywaniu informacji na komputerze. Jest to przydatne, gdy tylko niektóre witryny mają mieć tę możliwość.

 • Blokuj przechowywanie informacji na tym komputerze przez wszystkie witryny

  Jeśli żadna witryna nie ma zachowywać informacji na komputerze za pomocą programu Flash Player i nigdy nie mają być wyświetlane monity związane z tą funkcją, należy wybrać tę opcję.

  Uwaga: Wybranie tej opcji powoduje także usunięcie z komputera całej istniejącej zawartości magazynu lokalnego. Jest wyświetlany monit o potwierdzenie usunięcia istniejącej zawartości magazynu lokalnego, a witryny nie mogą od tego momentu zapisywać informacji.

Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn

Wyświetla listę witryn używających magazynu lokalnego lub z zablokowanym dostępem do tego magazynu na komputerze. Dla witryn na tej liście można blokować i dopuszczać używanie magazynu lokalnego. Można także zażądać, aby witryna monitowała o zezwolenie przed użyciem magazynu lokalnego. Witryny mogą być też usuwane z listy. Usunięcie witryny powoduje usunięcie wszystkich ustawień i danych, jakie program Flash Player przechowuje dla tej witryny.

Aby określić ustawienia magazynu lokalnego dla witryny, której jeszcze nie odwiedzono, należy dodać tę witrynę do listy, a następnie podać te ustawienia.

Uwaga: Witryny dodawane i usuwane w zakładce Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn są także dodawane i usuwane na listach wyświetlanych w pozostałych zakładkach Menedżera ustawień. Jeśli na przykład witryna zostanie dodana do listy Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i zostaną dla niej określone ustawienia magazynu lokalnego, to po przejściu do zakładki Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn i usunięciu tej witryny nastąpi jej usunięcie z poprzedniej zakładki wraz ze wszystkimi związanymi z nią ustawieniami programu Flash Player.

Usuń wszystko

Uwaga: Te opcje umożliwiają usunięcie wszystkich danych programu Flash Player przechowywanych przez witryny na komputerze. Aby usunąć całą historię przeglądania z komputera, należy wyczyścić historię przeglądania w używanej przeglądarce.
Powoduje wyświetlenie panelu, za pomocą którego można usunąć wszystkie dane witryn przechowywane przez program Flash Player dla wszystkich przeglądarek używanych na danym komputerze. Dostępne opcje:
 • Usuń dane i ustawienia wszystkich witryn

  Wybranie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich ustawień magazynu lokalnego, mikrofonu i sieci ze wspomaganiem równorzędnym po kliknięciu opcji Usuń dane u dołu panelu.

  Uwaga: Wybranie tej opcji i kliknięcie opcji Usuń dane powoduje usunięcie danych dla wszystkich witryn. Aby zachować dane niektórych witryn i usunąć pozostałe, należy wrócić do zakładki Magazyn, kliknąć opcję Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i usunąć tylko te witryny, których dane mają zostać usunięte.
 • Usuń wszystkie pliki licencji audio i wideo

  Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala usunąć wszystkie pliki licencji zawartości chronionej (na przykład filmów czy muzyki), która została wypożyczona lub kupiona. Pliki licencji należy usunąć w przypadku sprzedaży lub podarowania komputera, tak aby inne osoby nie mogły odtwarzać danej zawartości. Aby ponownie odtworzyć tę zawartość, należy uzyskać nowe pliki licencji od dostawców zawartości.

Więcej informacji o przeglądaniu prywatnym

Przeglądanie prywatne to funkcja umożliwiająca przeglądanie stron internetowych bez zachowywania historii na komputerze. Program Flash Player jest zintegrowany z przeglądarką internetową w taki sposób, że automatycznie usuwa dane zgodnie z ustawieniami prywatności przeglądarki.

Co to jest przeglądanie prywatne?

Zazwyczaj przeglądarki przechowują historię odwiedzonych witryn, co umożliwia szybkie cofanie się do otwartych wcześniej stron. Jeśli inne osoby nie powinny być w stanie przeglądać historii użytkownika, można użyć dostępnego w wielu przeglądarkach trybu przeglądania prywatnego. Włączenie przeglądania prywatnego powoduje, że przeglądarka nie przechowuje żadnej historii. Umożliwia to ukrycie swoich działań przed innymi użytkownikami tego samego komputera.

Gdy jest aktywny tryb przeglądania prywatnego, przeglądarka przechowuje dane kilku typów jedynie tymczasowo. Po włączeniu trybu przeglądania prywatnego przeglądarka usuwa takie dane — między innymi wizyty zarejestrowane w historii przeglądarki, pliki cookie oraz buforowane obrazy. W trybie przeglądania normalnego przeglądarka zachowuje historię nawet w przypadku zamknięcia i ponownego uruchomienia przeglądarki. Program Flash Player również automatycznie czyści dane, które zachował podczas przeglądania prywatnego, tak aby historia użytkownika była prywatna.

Uwaga: Niektóre witryny — oczekujące możliwości zapisywania danych w magazynie lokalnym — mogą działać w nieoczekiwany sposób podczas sesji przeglądania prywatnego.

Przeglądarki obsługujące przeglądanie prywatne w połączeniu z programem Flash Player

Bieżące wersje następujących przeglądarek oferują integrację funkcji przeglądania prywatnego z programem Flash Player 10.1 lub nowszym:

 • Google Chrome

 • Mozilla Firefox

 • Microsoft Internet Explorer

 • Apple Safari

Jak działa przeglądanie prywatne?

W wersjach programu Flash Player starszych niż 10.1 odtwarzacz zachowywał się tak samo niezależnie od ustawienia przeglądania prywatnego. Przeglądarki mogły czyścić dane zachowane tymczasowo w ramach sesji przeglądania prywatnego, ale nie miały informacji o danych przechowywanych w magazynie lokalnym programu Flash Player (określanych też jako lokalne obiekty udostępnione). Informacje zawarte w magazynie lokalnym programu Flash Player są przechowywane oddzielnie dla każdej witryny, dzięki czemu żadna witryna nie ma dostępu do informacji pochodzących z innej witryny. Przechowywanie informacji oddzielnie dla każdej witryny powoduje jednak zachowywanie historii wcześniej odwiedzonych witryn, które korzystały z magazynu lokalnego.

Od wersji 10.1 program Flash Player aktywnie obsługuje tryb przeglądania prywatnego w przeglądarce. Zarządzanie danymi w magazynie lokalnym odbywa się w sposób zgodny z ustawieniami przeglądania prywatnego. Gdy kończy się sesja przeglądania prywatnego, program Flash Player automatycznie czyści powiązane z nią dane w magazynie lokalnym.

Program Flash Player stosuje jeden magazyn lokalny na potrzeby normalnego przeglądania i inny dla przeglądania prywatnego. Po włączeniu trybu przeglądania prywatnego wcześniej odwiedzone witryny nie mogą uzyskać dostępu do informacji, które zapisały na komputerze w czasie normalnego przeglądania. Jeśli na przykład podczas normalnego przeglądania w aplikacji internetowej opartej na programie Flash zostanie zapisane hasło, witryna nie będzie go pamiętać w przypadku wizyty w trybie przeglądania prywatnego.

Więcej informacji o ustawieniach prywatności

Magazyn lokalny programu Flash Player

Magazyn lokalny programu Flash Player to pliki, które mogą być tworzone w celu przechowywania informacji na komputerze podczas odwiedzania niektórych witryn. Czasami dane te są niepoprawnie określane jako „pliki cookie programu Flash”, ponieważ podobnie jak pliki cookie przeglądarek mogą służyć do przechowywania informacji, na przykład danych logowania czy odwiedzonych stron. Wiele witryn korzysta z tej funkcji w celu zachowywania informacji, na przykład danych wprowadzonych w formularzach za pomocą programu Flash Player, postępów lub najlepszych wyników w grach online, ustawień takich jak preferowana głośność odtwarzania, a także informacji o miejscu zakończenia odtwarzania wideo. Informacje przechowywane w magazynie lokalnym pozostają na komputerze po zamknięciu programu Flash Player (także w przypadku wyczyszczenia bufora przeglądarki) i są dostępne dla witryn, które je zapisały. Witryna może pobrać informacje z magazynu lokalnego, gdy zostanie ponownie odwiedzona. W dowolnej chwili można wyczyścić te informacje za pomocą Menedżera ustawień programu Flash Player. Więcej informacji o magazynie lokalnym można uzyskać na stronie www.adobe.com/products/flashplayer/articles/lso.

Jakie problemów z prywatnością mogą występować?

Zostały opublikowane informacje wskazujące, że niektóre firmy mogą śledzić działania użytkowników online, używając magazynu lokalnego programu Flash Player zamiast plików cookie HTTP. Niektóre firmy mogą także umieszczać kopie zapasowe plików cookie HTTP w magazynie lokalnym w celu używania ich, gdy zostaną usunięte przez użytkownika. (Jest to tak zwane przywracanie plików cookie). Firma Adobe publicznie potępiła używanie magazynu lokalnego w sposób niezgodny z zamiarami użytkownika, jednak w sytuacji oferowania narzędzi dla platformy otwartej firma Adobe nie może kontrolować sposobu używania jej produktów przez programistów i dostawców zawartości.

Dostępne opcje

Szczegółowe informacje o wpływie poszczególnych ustawień na działanie zawartości Flash można uzyskać na stronach pomocy poszczególnych zakładek Menedżera ustawień. Są one również dostępne online: