Odtwarzanie

Ustawienia na panelu Odtwarzanie pozwalają określić, jak program Flash Player ma używać różnych opcji dostępnych podczas odtwarzania zawartości witryn.

Co to są sieci ze wspomaganiem równorzędnym?

Witryna udostępniająca zawartość dźwiękową i wideo może ją dostarczać, oferując wyższą wydajność, jeśli użytkownicy odtwarzający te same materiały współdzielą przepustowość. Współdzielenie przepustowości pozwala płynniej odtwarzać dźwięki lub wideo — bez pominięć czy wstrzymywania na buforowanie. Stosowane określenie sieci ze wspomaganiem równorzędnym wskazuje na fakt, że równorzędne urządzenia w sieci pomagają sobie wzajemnie w celu uzyskania wyższej jakości.

Poza współużytkowaniem przepustowości sieci ze wspomaganiem równorzędnym mogą uaktywniać inne funkcje wymagające komunikacji między użytkownikami w obrębie sieci lub witryny, takie jak czat.

Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym

Ten panel umożliwia określenie ustawień sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla wszystkich odwiedzonych witryn, które prosiły o dostęp do takich sieci.

 • Pytaj mnie, gdy witryna próbuje użyć sieci ze wspomaganiem równorzędnym

  Gdy jest wybrana ta opcja, każda witryna chcąca po raz pierwszy użyć sieci ze wspomaganiem równorzędnym musi poprosić użytkownika o zezwolenie. Po wyświetleniu monitu można wybrać opcję zezwolenia na używanie sieci ze wspomaganiem równorzędnym lub zablokowania tej funkcji. Wybór dotyczy zarówno nieodwiedzonych witryn, jak i tych odwiedzonych witryn, dla których nie wybrano ustawienia dotyczącego sieci ze wspomaganiem równorzędnym.

 • Blokuj używanie sieci ze wspomaganiem równorzędnym przez wszystkie witryny

  Gdy jest wybrana ta opcja, żadna witryna nie może korzystać z sieci ze wspomaganiem równorzędnym i nigdy nie są wyświetlane monity o współużytkowanie przepustowości.

  Włączenie tej opcji nie oznacza automatycznej zgody na współużytkowanie przepustowości na żądanie aplikacji. Pozwala tylko aplikacjom prosić o możliwość współużytkowania przepustowości. Zazwyczaj współużytkowanie przepustowości jest przydatne tylko w przypadku używania szybkiego połączenia z Internetem.

Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn...

Ten panel umożliwia określenie ustawień sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla wszystkich odwiedzonych witryn, które prosiły o dostęp do takich sieci.

Dla każdej odwiedzonej witryny na liście są wyświetlane następujące informacje:

 • Nazwa odwiedzonej witryny

 • Ustawienie sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla tej witryny

Zmienianie ustawień sieciowych

Aby określić ustawienia dla konkretnej witryny, zaznacz witrynę na liście i odpowiednio zmień ustawienia:

 • Jeśli witryna nie ma współużytkować przepustowości i nie ma już o to pytać, wybierz opcję Zablokuj.

 • Jeśli witryna ma współużytkować przepustowość i nie ma już o to pytać, wybierz opcję Zezwól.

 • Jeśli program Flash Player ma zawsze pytać o współużytkowanie przepustowości, wybierz opcję Pytaj mnie o zgodę.

Dodawanie witryny

Aby dodać nową witrynę do listy, kliknij przycisk Dodaj i podaj domenę witryny. Następnie wybierz odpowiednie ustawienia dla nowej witryny.

Usuwanie witryny

Aby usunąć witrynę z listy, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń (Windows) lub przycisk ze znakiem (Mac).

Uwaga: Witryny dodawane i usuwane za pomocą panelu Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn są także dodawane i usuwane na listach wyświetlanych na wszystkich pozostałych panelach Menedżera ustawień. Jeśli na przykład witryna zostanie dodana na liście panelu Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn i zostaną dla niej określone ustawienia, to po przejściu do panelu Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i usunięciu tej witryny nastąpi jej usunięcie z poprzedniego panelu wraz ze wszystkimi ustawieniami programu Flash Player.