Groepsleden toevoegen of verwijderen

Als beheerder kunt u zowel gebruikers als groepen aan een groep toevoegen. U kunt gebruikers en groepen ook verwijderen.

Leden aan een groep toevoegen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer de naam van de groep en klik op Informatie onder aan de lijst.

  Klik zo nodig op Zoeken en typ de naam van de groep in het tekstvak Zoeken om de naam in de lijst te zoeken.

 4. Klik op de knop Groepsleden weergeven.
 5. Selecteer in de lijst Mogelijke groepsleden iedere gebruiker of elke groep die u aan deze groep wilt toevoegen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik of houd Shift ingedrukt en klik als u meerdere groepen wilt selecteren.

  • Dubbelklik op de naam van een groep om de groep uit te breiden en individuele namen te selecteren. Dubbelklik op Eén Niveau Omhoog in de lijst als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke lijst.

  • Als u naar een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder aan het venster en voert u de gewenste naam in.

 6. Klik op Toevoegen.

  Als u een gebruiker of groep uit dit venster wilt verwijderen, selecteert u de gebruiker of groep en klikt u op Verwijderen.

Leden uit een groep verwijderen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer de naam van de groep en klik op Informatie onder aan de lijst.

  Klik zo nodig op Zoeken en typ de naam van de groep in het tekstvak Zoeken om de naam in de lijst te zoeken.

 4. Klik op de knop Groepsleden weergeven.
 5. Selecteer in het venster Huidig groepslidmaatschap iedere gebruiker en elke groep die u uit deze groep wilt verwijderen. Ga hierbij als volgt te werk:
  • Houd Ctrl ingedrukt en klik of houd Shift ingedrukt en klik als u meerdere gebruikers of groepen wilt selecteren.

  • Als u naar een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u op Zoeken onder in het venster en voert u de gewenste naam in.

 6. Klik op Verwijderen.