Weergaveobjecten

Kies een toepasselijk weergaveobject.

ActionScript 3.0 bevat een groot aantal weergaveobjecten. Een van de meest eenvoudige optimalisatietips voor het beperken van geheugengebruik is het gebruik van het juiste weergaveobject. Gebruik de Shape-objecten voor eenvoudige niet-interactieve vormen. Gebruik de Sprite-objecten voor interactieve objecten waarvoor geen tijdlijn nodig is. Gebruik MovieClip-objecten voor animatie met een tijdlijn. Kies altijd het meest efficiënte objecttype voor uw toepassing.

In de volgende code wordt het geheugengebruik voor verschillende objecten weergegeven:

trace(getSize(new Shape())); 
// output: 236 
  
trace(getSize(new Sprite())); 
// output: 412 
  
trace(getSize(new MovieClip())); 
// output: 440

De getSize()-methode geeft weer hoeveel bytes aan geheugen een object verbruikt. U ziet dat het gebruik van meerdere MovieClip-objecten in plaats van eenvoudige Shape-objecten geheugen verspilt als de functies van een MovieClip-object overbodig zijn.