Tekstobjecten en geheugen

Gebruik de Adobe® Flash®-tekstengine voor tekst die alleen kan worden gelezen; gebruik TextField-objecten voor invoertekst.

In Flash Player 10 en AIR 1.5 werd een krachtige, nieuwe tekstengine geïntroduceerd, de Adobe Flash-tekstengine (FTE), die minder systeemgeheugen gebruikt. De FTE is echter een API van laag niveau waarvoor een extra aanvullende ActionScript 3.0-laag is vereist die in het flash.text.engine-pakket is opgenomen.

Voor alleen-lezen tekst kunt u beter de Flash Text Engine gebruiken, die minder geheugen gebruikt en betere rendering biedt. Voor invoertekst kunt u beter TextField-objecten gebruiken, omdat deze minder ActionScript-code gebruiken om typisch gedrag te maken, zoals invoerbeheer en tekstomloop.