De klasse StageVideo gebruiken voor presentatie met hardwareversnelling

Flash Player 10.2 of hoger

Flash Player optimaliseert de videoprestaties aan de hand van hardwareversnelling voor H.264-decodering. U kunt de prestaties nog verder verbeteren met de StageVideo-API. Met werkgebiedvideo profiteert uw toepassing optimaal van presentatie met hardwareversnelling.

De volgende runtimes ondersteunen de StageVideo-API:

  • Flash Player 10.2 of hoger

Opmerking: In Flash Player 11.4/AIR 3.4 en hoger kunt u camera-invoer gebruiken met StageVideo.