Gebeurtenissen afhandelen in FTE

Flash Player 10 of hoger, Adobe AIR 1.5 of hoger

U kunt gebeurtenislisteners toevoegen aan een TextLine-instantie, net zoals u dit kunt bij andere weergaveobjecten. U kunt bijvoorbeeld detecteren wanneer een gebruiker met de muis over een tekstregel beweegt of op de regel klikt. In het volgende voorbeeld worden beide gebeurtenissen gedetecteerd. Wanneer u de muis over de regel beweegt, verandert de cursor in een knopcursor en wanneer u op de regel klikt, verandert deze van kleur.
package 
{ 
  import flash.text.engine.*; 
  import flash.ui.Mouse; 
  import flash.display.Sprite 
  import flash.events.MouseEvent; 
  import flash.events.EventDispatcher; 
   
  public class EventHandlerExample extends Sprite 
  { 
    var textBlock:TextBlock = new TextBlock(); 
 
    public function EventHandlerExample():void 
    { 
      var str:String = "I'll change color if you click me."; 
      var fontDescription:FontDescription = new FontDescription("Arial"); 
      var format:ElementFormat = new ElementFormat(fontDescription, 18); 
      var textElement = new TextElement(str, format); 
      textBlock.content = textElement; 
      createLine(textBlock); 
    } 
   
    private function createLine(textBlock:TextBlock):void 
    { 
      var textLine:TextLine = textBlock.createTextLine(null, 500); 
      textLine.x = 30; 
      textLine.y = 30; 
      addChild(textLine); 
      textLine.addEventListener("mouseOut", mouseOutHandler); 
      textLine.addEventListener("mouseOver", mouseOverHandler); 
      textLine.addEventListener("click", clickHandler); 
    } 
 
    private function mouseOverHandler(event:MouseEvent):void 
    { 
      Mouse.cursor = "button"; 
    } 
 
    private function mouseOutHandler(event:MouseEvent):void 
    { 
      Mouse.cursor = "arrow"; 
    } 
 
    function clickHandler(event:MouseEvent):void { 
      if(textBlock.firstLine) 
        removeChild(textBlock.firstLine); 
      var newFormat:ElementFormat = textBlock.content.elementFormat.clone(); 
      switch(newFormat.color) 
      { 
        case 0x000000: 
          newFormat.color = 0xFF0000; 
          break; 
        case 0xFF0000: 
          newFormat.color = 0x00FF00; 
          break; 
        case 0x00FF00: 
          newFormat.color = 0x0000FF; 
          break; 
        case 0x0000FF: 
          newFormat.color = 0x000000; 
          break; 
      } 
      textBlock.content.elementFormat = newFormat; 
      createLine(textBlock); 
    } 
  } 
}

Gebeurtenissen spiegelen

U kunt ook gebeurtenissen op een tekstblok, of op een deel van een tekstblok, spiegelen naar een gebeurtenisdispatcher. Maak eerste een EventDispatcher-instantie en wijs deze vervolgens toe aan de eigenschap eventMirror van een TextElement-instantie. Als het tekstblok bestaat uit één tekstelement, spiegels de text engine gebeurtenissen voor het hele tekstblok. Als het tekstblok bestaat uit meerdere tekstelementen, spiegelt de text engine alleen gebeurtenissen voor de TextElement-instantie waarvan de eigenschap eventMirror is ingesteld. De tekst in het volgende voorbeeld bestaat uit drie elementen: het woord "Click", het woord "here" en de tekenreeks "to see me in italic". In het voorbeeld wordt een gebeurtenisdispatcher toegewezen aan het tweede tekstelement, het woord "here" en wordt een gebeurtenislistener, de methode clickHandler() , toegevoegd. Met de methode clickHandler() wordt de tekst cursief gemaakt. Ook wordt de inhoud van het derde tekstelement vervangen zodat er komt te staan: "Click here to see me in normal font!".

package 
{ 
  import flash.text.engine.*; 
  import flash.ui.Mouse; 
  import flash.display.Sprite; 
  import flash.events.MouseEvent; 
  import flash.events.EventDispatcher; 
   
  public class EventMirrorExample extends Sprite 
  {       
    var fontDescription:FontDescription = new FontDescription("Helvetica", "bold"); 
    var format:ElementFormat = new ElementFormat(fontDescription, 18); 
    var textElement1 = new TextElement("Click ", format); 
    var textElement2 = new TextElement("here ", format); 
    var textElement3 = new TextElement("to see me in italic! ", format); 
    var textBlock:TextBlock = new TextBlock(); 
 
    public function EventMirrorExample() 
    { 
      var myEvent:EventDispatcher = new EventDispatcher(); 
       
      myEvent.addEventListener("click", clickHandler); 
      myEvent.addEventListener("mouseOut", mouseOutHandler); 
      myEvent.addEventListener("mouseOver", mouseOverHandler); 
       
      textElement2.eventMirror=myEvent; 
       
      var groupVector:Vector.<ContentElement> = new Vector.<ContentElement>; 
      groupVector.push(textElement1, textElement2, textElement3); 
      var groupElement:GroupElement = new GroupElement(groupVector); 
       
      textBlock.content = groupElement; 
      createLines(textBlock); 
    } 
       
    private function clickHandler(event:MouseEvent):void 
    { 
      var newFont:FontDescription = new FontDescription(); 
      newFont.fontWeight = "bold"; 
     
      var newFormat:ElementFormat = new ElementFormat(); 
      newFormat.fontSize = 18; 
      if(textElement3.text == "to see me in italic! ") { 
        newFont.fontPosture = FontPosture.ITALIC; 
        textElement3.replaceText(0,21, "to see me in normal font! "); 
      } 
      else { 
        newFont.fontPosture = FontPosture.NORMAL; 
        textElement3.replaceText(0, 26, "to see me in italic! "); 
      } 
      newFormat.fontDescription = newFont; 
      textElement1.elementFormat = newFormat; 
      textElement2.elementFormat = newFormat; 
      textElement3.elementFormat = newFormat; 
      createLines(textBlock); 
    } 
       
    private function mouseOverHandler(event:MouseEvent):void 
    { 
      Mouse.cursor = "button"; 
    } 
       
    private function mouseOutHandler(event:MouseEvent):void 
    { 
        Mouse.cursor = "arrow"; 
    } 
       
    private function createLines(textBlock:TextBlock):void 
    { 
      if(textBlock.firstLine) 
        removeChild (textBlock.firstLine); 
      var textLine:TextLine = textBlock.createTextLine (null, 300); 
      textLine.x = 15; 
      textLine.y = 20; 
      addChild (textLine); 
    } 
  } 
}

Met de functies mouseOverHandler() en mouseOutHandler() verandert de cursor in een knopcursor wanneer deze zich boven het woord "here" bevindt en weer in een pijl als dit niet het geval is.