Tekenreeksen omzetten tussen hoofdletters en kleine letters

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond, zetten de methoden toLowerCase() en toUpperCase() alfabetische tekens in de tekenreeks om in respectievelijk kleine letters en hoofdletters:

var str:String = "Dr. Bob Roberts, #9." 
trace(str.toLowerCase()); // dr. bob roberts, #9. 
trace(str.toUpperCase()); // DR. BOB ROBERTS, #9.

Na uitvoering van deze methoden, blijft de brontekenreeks ongewijzigd. U kunt met de volgende code de brontekenreeks transformeren:

str = str.toUpperCase();

Deze methoden werken met uitgebreide tekens, niet alleen a–z en A–Z:

var str:String = "José Barça"; 
trace(str.toUpperCase(), str.toLowerCase()); // JOSÉ BARÇA josé barça