Werken met datums en tijden

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Timing is misschien niet alles, maar het is doorgaans een essentiële factor in softwaretoepassingen. ActionScript 3.0 biedt krachtige methoden voor het beheren van kalenderdatums, -tijden en -tijdintervallen. Het grootste deel van de tijdfunctionaliteit wordt verzorgd door twee belangrijke klassen: de klasse Date en de nieuwe klasse Timer in het pakket flash.utils.

Datums en tijden worden veelvuldig gebruikt in ActionScript-programma’s. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u moet weten welke dag het vandaag is of moet bijhouden hoelang een gebruiker een bepaald scherm heeft geopend. In ActionScript kunt u de klasse Date gebruiken om één moment in de tijd te vertegenwoordigen. De klasse bevat tevens datum- en tijdgegevens. Een instantie Date bevat waarden voor de afzonderlijke datum- en tijdeenheden, inclusief het jaar, de maand, de datum, de dag van de week, het uur, minuten, seconden, milliseconden en de tijdzone. Voor meer geavanceerde toepassingen is in ActionScript de klasse Timer opgenomen. Deze kunt u gebruiken om bepaalde handelingen na een bepaalde vertraging of met regelmatige tussenpozen uit te voeren.