Basisbeginselen van weergave programmeren

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Elke toepassing die met ActionScript 3.0 wordt gemaakt, heeft een hiërarchie van weergegeven objecten, de zogenaamde weergavelijst (zie de volgende illustratie). De weergavelijst bevat alle zichtbare elementen in de toepassing.

<Hiërarchie van weergavelijst>

Zoals u in de illustratie ziet, behoren weergave-elementen tot een of meer van de volgende groepen:

 • Het werkgebied

  Het werkgebied is de basiscontainer voor weergaveobjecten. Elke toepassing heeft een object Stage, dat alle weergaveobjecten op het scherm bevat. Het werkgebied is de container op hoofdniveau en bevindt zich helemaal bovenaan in de hiërarchie van het weergaveoverzicht:

  Elk SWF-bestand heeft een gekoppelde ActionScript-klasse, die de hoofdklasse van het SWF-bestand is. Wanneer een SWF-bestand wordt geopend in Flash Player of Adobe AIR, roept Flash Player of AIR de constructorfunctie voor die klasse aan. De instantie die wordt gemaakt (altijd een type weergaveobject) wordt toegevoegd als een onderliggende instantie van het object Stage. De hoofdklasse van een SWF-bestand is altijd een uitbreiding van de klasse Sprite (zie Voordelen van de weergaveoverzichtaanpak ).

  U hebt toegang tot het werkgebied (Stage) door de eigenschap stage van een instantie DisplayObject te gebruiken. Zie De eigenschappen van Stage instellen voor meer informatie.

 • Weergaveobjecten

  In ActionScript 3.0 zijn alle elementen die in een toepassing op het scherm worden getoond, typen weergaveobjecten . Het pakket flash.display bevat de klasse DisplayObject . Dit is een basisklasse die met een aantal andere klassen is uitgebreid. Deze verschillende klassen vertegenwoordigen de verschillende typen weergaveobjecten, zoals vectorvormen, filmclips en tekstvelden. Zie Voordelen van de weergaveoverzichtaanpak voor een overzicht van deze klassen.

 • Weergaveobjectcontainers

  Weergaveobjectcontainers zijn speciale typen weergaveobjecten die, naast hun eigen visuele representatie, onderliggende objecten kunnen bevatten die ook weergaveobjecten zijn.

  De klasse DisplayObjectContainer is een subklasse van de klasse DisplayObject. Een object DisplayObjectContainer kan meerdere weergaveobjecten inde bijbehorende lijst met onderliggende objecten bevatten. De onderstaande afbeelding toont bijvoorbeeld een objecttype DisplayObjectContainer, bekend als Sprite, dat verschillende weergaveobjecten bevat:

  <Sprite met weergaveobjecten>
  A.
  Een object SimpleButton. Dit type weergaveobject heeft verschillende toestanden: omhoog, omlaag en boven.

  B.
  Een object Bitmap. In dit geval is het object Bitmap via een object Loader vanuit een externe JPEG geladen.

  C.
  Een object Shape. De schilderijlijst bevat een afgeronde rechthoek die in ActionScript is getekend. Er is een filter Slagschaduw toegepast op dit object Shape.

  D.
  Een object TextField.

  De DisplayObjectContainer-objecten worden ook weergaveobjectcontainers of containers genoemd. Zoals eerder opgemerkt, is Stage een weergaveobjectcontainer.

  Hoewel alle zichtbare weergaveobjecten van de klasse DisplayObject overerven, is het type van elk een specifieke subklasse van de klasse DisplayObject. Er bestaat bijvoorbeeld een constructorfunctie voor de klasse Shape en de klasse Video, maar er is geen constructorfunctie voor de klasse DisplayObject.

Belangrijke concepten en termen

De volgende referentielijst bevat belangrijke termen met betrekking tot het programmeren van ActionScript-afbeeldingen:

Alfa
De kleurwaarde die de hoeveelheid transparantie (of beter, de hoeveelheid dekking) in een kleur vertegenwoordigt. Een kleur met een alfakanaalwaarde van bijvoorbeeld 60% laat slechts 60% van zijn volledige sterkte zien en is 40% transparant.

Bitmapafbeelding
Een afbeelding die in de computer wordt gedefinieerd als een raster (rijen en kolommen) van gekleurde pixels. Digitale foto's en vergelijkbare afbeeldingen zijn doorgaans bitmapafbeeldingen.

Overvloeimodus
Een specificatie van hoe de inhoud van twee overlappende afbeeldingen zou moeten communiceren. Een dekkende afbeelding boven een andere afbeelding schermt gewoonlijk de onderliggende afbeelding af, zodat deze niet zichtbaar is. Verschillende overvloeimodi zorgen er echter voor dat de afbeeldingen op verschillende manieren samenvloeien, zodat de resulterende inhoud een combinatie van de twee afbeeldingen vormt.

Weergaveoverzicht
De hiërarchie van weergaveobjecten die door Flash Player en AIR worden gerenderd als zichtbare inhoud op het scherm. Het werkgebied is de basis van het weergaveoverzicht en alle weergaveobjecten die aan het werkgebied of één van de onderliggende objecten zijn gekoppeld, vormen het weergaveoverzicht (zelfs als het object niet wordt gerenderd, bijvoorbeeld als het zich buiten de grenzen van het werkgebied bevindt).

Weergaveobject
Een object dat een type visuele inhoud vertegenwoordigt in Flash Player of AIR. Alleen weergaveobjecten kunnen worden opgenomen in het weergaveoverzicht en alle weergaveobjectklassen zijn subklassen van de klasse DisplayObject.

Weergaveobjectcontainer
Een speciaal type weergaveobject dat onderliggende weergaveobjecten kan bevatten naast (gewoonlijk) zijn eigen visuele representatie.

Hoofdklasse van het SWF-bestand
De klasse die het gedrag van het buitenste weergaveobject in een SWF-bestand definieert. Dit is de klasse voor het SWF-bestand zelf. In een SWF-bestand dat in de Flash-ontwerpomgeving is gemaakt, is de hoofdklasse bijvoorbeeld de documentklasse. Het heeft een hoofdtijdlijn, die alle andere tijdlijnen bevat. De hoofdklasse van het SWF-bestand is de klasse waarvan de hoofdtijdlijn een instantie is.

Maskeren
Een techniek waarmee bepaalde delen van een afbeelding worden verborgen (of omgekeerd, waarmee alleen bepaalde delen van een afbeelding worden weergegeven). De delen van de gemaskeerde afbeelding worden transparant, zodat de onderliggende inhoud zichtbaar wordt. De term houdt verband met afplakband (masking tape) van een schilder, dat wordt gebruikt om te voorkomen dat verf op bepaalde gedeelten wordt gemorst.

Werkgebied
De visuele container die de basis of achtergrond voor alle visuele inhoud in een SWF vormt.

Transformatie
Een aanpassing in een visueel kenmerk van een afbeelding, zoals een object roteren, schalen, scheeftrekken of vervormen of de kleur ervan wijzigen.

Vectorafbeelding
Een afbeelding die in de computer wordt gedefinieerd als lijnen en vormen die met bepaalde kenmerken worden getekend (bijvoorbeeld dikte, lengte, grootte, hoek en positie).