Bitmapgegevens comprimeren

Flash Player 11.3 of hoger, AIR 3.3 of hoger

Met de methode flash.display.BitmapData.encode() worden bitmapgegevens door het besturingssysteem gecomprimeerd in een van de volgende indelingen voor afbeeldingscompressie:

  • PNG - Maakt gebruik van PNG-compressie en optioneel van snelle compressie waarbij compressiesnelheid belangrijker is dan de bestandsgrootte. Als u PNG-compressie wilt gebruiken, geeft u een nieuw flash.display.PNGEncoderOptions -object door als de tweede parameter van de methode BitmapData.encode() .

  • JPEG - Maakt gebruik van JPEG-compressie, waarbij u desgewenst de afbeeldingskwaliteit kunt opgeven. Als u JPEG-compressie wilt gebruiken, geeft u een nieuw flash.display.JPENGEncoderOptions -object door als de tweede parameter van de methode BitmapData.encode() .

  • JPEGXR - Maakt gebruik van JPEG Extended Range (XR)-compressie, waarbij u desgewenst instellingen voor kleurkanaal, verlies en entropie kunt opgeven. Als u JPEGXR-compressie wilt gebruiken, geeft u een nieuw flash.display.JPEGXREncoderOptions -object door als de tweede parameter van de methode BitmapData.encode() .

U kunt deze functie voor het verwerken van afbeeldingen gebruiken in een workflow voor het uploaden naar of het downloaden van een server.

Met het volgende voorbeeldsnippet wordt een BitmapData-object gecomprimeerd aan de hand van JPEGEncoderOptions :

// Compress a BitmapData object as a JPEG file. 
var bitmapData:BitmapData = new BitmapData(640,480,false,0x00FF00); 
var byteArray:ByteArray = new ByteArray(); 
bitmapData.encode(new Rectangle(0,0,640,480), new flash.display.JPEGEncoderOptions(), byteArray);