Documenten beveiligen met een wachtwoord

Wachtwoordbeveiliging toevoegen

U kunt de toegang tot een PDF-document beperken door een wachtwoord in te stellen en bepaalde functies, zoals afdrukken en bewerken, te beperken. U kunt het opslaan van een PDF echter niet beperken. De kopieën hebben dezelfde beperkingen als de originele PDF. Er zijn typen wachtwoorden beschikbaar:

Wachtwoord voor het openen van een document
Als u een wachtwoord voor het openen van een document instelt (ook wel gebruikers-wachtwoord genoemd), moeten gebruikers het wachtwoord invoeren om de PDF te openen.

Machtigingen, wachtwoord
Als u alleen een wachtwoord voor machtigingen instelt (ook wel master-wachtwoord genoemd), hebben ontvangers geen wachtwoord nodig om het document te openen. Maar moeten ze het wachtwoord voor machtigingen opgeven als ze de beperkte toegang tot functies willen instellen of wijzigen.

Een PDF die is beveiligd met beide wachtwoordtypen, kan met elk van de twee wachtwoorden worden geopend. Maar alleen met het wachtwoord voor machtigingen is het toegestaan de beperkte functies te wijzigen. Vanwege de extra beveiliging is het vaak beter om beide typen wachtwoorden in te stellen.

Opmerking: U kunt geen wachtwoorden toevoegen aan een ondertekend of gecertificeerd document.

De beperkingen die zijn ingesteld door het wachtwoord voor machtigingen gelden in alle Adobe-producten. Maar als producten van derden deze instellingen niet ondersteunen, kunnen ontvangers bepaalde of alle ingestelde beperkingen omzeilen.

Belangrijk: Als u een wachtwoord vergeet, kunt u het niet uit de PDF opvragen. Bewaar een reservekopie van de PDF die niet met een wachtwoord is beveiligd.
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor een PDF of deel-PDF in een PDF-portfolio opent u de PDF en kiest u Gereedschappen > Beveiliging > Coderen > Coderen met wachtwoord. (U kunt ook Bestand > Eigenschappen kiezen en het tabblad Beveiliging selecteren.) Als u het venster Beveiliging niet kunt vinden, zie de instructies over het toevoegen van vensters bij Taakvensters.

  • Open in een PDF-portfolio de PDF-prortfolio en kies Beeld > Portfolio > Voorblad. Kies vervolgens Gereedschappen > Beveiliging > Coderen > Coderen met wachtwoord. (U kunt ook Bestand > Eigenschappen portfolio kiezen en het tabblad Beveiliging selecteren.)

  Opmerking: Als deze opties niet beschikbaar zijn, komt dat doordat het document of de PDF-portfolio al beveiligingsinstellingen bevat of de PDF werd gemaakt in LiveCycle Designer ES.
 2. Als er een waarschuwing verschijnt, klikt op Ja om de beveiliging te wijzigen.
 3. Selecteer een compatibiliteitsniveau. Met deze optie stelt u het versleutelingsniveau en de sleutellengte in.

  Versleutelingsalgoritme en sleutellengte zijn versiespecifiek. Zorg dat het versleutelingsniveau gelijk is aan of lager is dan de versie van Acrobat of Reader van de ontvangers.

 4. Selecteer de documentcomponenten die u wilt versleutelen.

  Als u wilt toestaan dat de documentinhoud kan worden doorzocht, laat u de metagegevens onversleuteld. Kies Alleen bestandsbijlagen versleutelen als u beveiligingsenveloppen wilt maken.

 5. Selecteer het type wachtwoord dat u wilt toevoegen, en typ het wachtwoord in het desbetreffende veld. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan met een kleurpatroon. Als u een wachtwoord voor machtigingen instelt, bepaalt u het toegangsniveau.

  Afbeelding groot weergeven
  Sterktemeter voor wachtwoorden

 6. Als u wilt toestaan dat ontvangers inhoud van de PDF kopiëren naar een ander document, selecteert u Kopiëren van tekst, afbeeldingen en andere inhoud.
 7. Klik op OK. Als u wordt gevraagd een wachtwoord te bevestigen, typt u het wachtwoord nogmaals in het vak en klikt u op OK.

Beveiligingsopties

Bij het maken van een PDF of het toepassen van wachtwoordbeveiliging op een PDF kunt u de volgende opties instellen. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de instelling van de optie Compatibiliteit. Voor PDF/X-standaarden of -voorinstellingen zijn geen beveiligingsopties beschikbaar. De instellingen kunnen afwijkende namen hebben in de verschillende toepassingen.

Compatibiliteit
Hiermee stelt u het type versleuteling in voor het openen van documenten die met een wachtwoord zijn beveiligd. Als u de optie Acrobat 4 (PDF 1.3) selecteert, wordt een laag coderingsniveau gebruikt (40-bits RC4). Als u de optie Acrobat 5 (PDF 1.4) of Acrobat 6 (PDF 1.5) selecteert, wordt een hoog coderingsniveau gebruikt (128‑bits RC4). Gebruik de optie Acrobat 8/9 (PDF 1.7) als u het document met het AES-coderingsalgoritme met een 256-bits sleutel wilt coderen.

Houd er rekening mee dat gebruikers met een eerdere versie van Acrobat geen PDF-documenten met een hogere compatibiliteitsinstelling kunnen openen. Als u bijvoorbeeld de optie Acrobat 8 selecteert, kan het document niet worden geopend in Acrobat 7 of ouder.

Alle inhoud van het document versleutelen (Acrobat)
Selecteer deze optie om het document en de metagegevens van het document te versleutelen. Als deze optie is geselecteerd, hebben zoekfuncties geen toegang tot de metagegevens van het document.

Alle inhoud van het document versleutelen, behalve metagegevens (Acrobat)
Selecteer deze optie om de inhoud van een document te versleutelen, maar zoekfuncties wel toegang te geven tot de metagegevens van het document.

Alleen bestandsbijlagen versleutelen (Acrobat)
Selecteer deze optie als gebruikers een wachtwoord nodig hebben om de bestandsbijlagen te openen. Gebruikers kunnen het document dan wel zonder wachtwoord openen.

Een wachtwoord is vereist om het document te openen
Selecteer deze optie als gebruikers het wachtwoord dat u opgeeft, moeten invoeren om het document te openen. Deze optie is niet beschikbaar als de optie Alleen bestandsbijlagen versleutelen is geselecteerd.

Wachtwoord voor document openen
Geef het wachtwoord op dat gebruikers moeten invoeren om het PDF-bestand te openen.
Opmerking: als u een wachtwoord vergeet, valt dit niet meer in het document te achterhalen. Daarom is het verstandig wachtwoorden te noteren en op een veilige plaats te bewaren.

Bewerken en afdrukken van het document beperken
Hiermee wordt de toegang tot de beveiligingsinstellingen van het PDF-bestand beperkt. Als het bestand wordt geopend in Adobe Acrobat, kan de gebruiker het bestand bekijken. De instellingen voor beveiliging en machtigingen kunnen echter alleen worden gewijzigd als het opgegeven wachtwoord voor machtigingen wordt ingevoerd. Als het bestand wordt geopend in Illustrator, Photoshop of InDesign, moet de gebruiker het wachtwoord voor machtigingen invoeren, omdat het bestand niet in de alleen-weergavemodus kan worden geopend.

Wachtwoord machtigingen wijzigen
Geef een wachtwoord op dat nodig is om de machtigingsinstellingen te wijzigen Deze optie is alleen beschikbaar als de vorige optie is geselecteerd.

Afdrukken toegestaan
Hiermee bepaalt u hoe gebruikers het PDF-bestand mogen afdrukken.
Geen
Hiermee voorkomt u dat gebruikers het bestand afdrukken.

Lage resolutie (150 dpi)
Gebruikers kunnen afdrukken bij een maximale resolutie van 150 dpi. Dit kan het afdrukken vertragen omdat elke pagina wordt afgedrukt als een bitmapafbeelding. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Compatibiliteit is ingesteld op Adobe 5 (PDF 1.4) of hoger.

Hoge resolutie
Gebruikers kunnen met een willekeurige resolutie afdrukken, waarbij vectoruitvoer van hoge kwaliteit wordt afgedrukt op PostScript-printers en andere printers die geavanceerde functies voor hoge afdrukkwaliteit ondersteunen.

Wijzigingen toegestaan
Hiermee definieert u welke bewerkingen mogen worden uitgevoerd in het PDF-document.
Geen
Met deze instelling kan de gebruiker geen van de wijzigingen aanbrengen die worden weergegeven in het menu Toegestane wijzigingen, zoals het invullen van formuliervelden en het toevoegen van opmerkingen.

Pagina's invoegen, verwijderen en roteren
Gebruikers kunnen pagina's invoegen, verwijderen en roteren en bladwijzers en miniaturen maken. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits RC4 of AES).

Formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen
Gebruikers kunnen formulieren invullen en formulieren digitaal ondertekenen. Het is niet mogelijk om opmerkingen of formuliervelden toe te voegen. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits RC4 of AES).

Opmerkingen maken, formuliervelden invullen en bestaande handtekeningvelden ondertekenen
Gebruikers kunnen opmerkingen toevoegen, formulieren invullen en formulieren digitaal ondertekenen. Het is niet mogelijk om paginaobjecten te verplaatsen of formuliervelden te maken.

Pagina-indeling, formuliervelden invullen en ondertekenen
Hiermee kunnen gebruikers pagina's invoegen, roteren en verwijderen, bladwijzers en miniaturen maken, en formulieren invullen en digitaal ondertekenen. Bij deze optie kunnen geen formuliervelden worden gemaakt. Deze optie is alleen beschikbaar voor lage (40-bits RC4) codering.

Alles behalve pagina’s uitnemen
Gebruikers kunnen het document bewerken, formuliervelden maken en invullen, opmerkingen toevoegen en formulieren digitaal ondertekenen.

Kopiëren van tekst, afbeeldingen en andere inhoud toestaan
Gebruikers kunnen de inhoud van een PDF selecteren en kopiëren.

Tekstweergave voor slechtzienden op schermlezers inschakelen
Mensen met een visuele handicap kunnen het document lezen met een schermlezer, maar het is niet mogelijk om de documentinhoud te kopiëren of uit te nemen. Deze optie is alleen beschikbaar bij hoge versleuteling (128-bits-RC4 of AES).

Metagegevens in onbewerkte tekst inschakelen
Hiermee wordt de inhoud van een document gecodeerd, maar zijn de metagegevens van het document nog wel toegankelijk voor zoekfuncties.

Wachtwoordbeveiliging verwijderen

U kunt de beveiliging verwijderen uit een geopende PDF als u beschikt over de juiste machtigingen. Als de PDF is beveiligd met servergebaseerd beveiligingsbeleid, kunnen de auteur van het beleid of een serverbeheerder het beleid wijzigen.

 1. Ga in de geopende PDF op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer Gereedschappen > Beveiliging > Coderen > Verwijderen. Als u het venster Beveiliging niet kunt vinden, zie de instructies over het toevoegen van vensters bij Taakvensters.

  • Kies Geen beveiliging in het menu Beveiligingsmethode op het tabblad Beveiliging van het dialoogvenster Documenteigenschappen.

 2. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijke van het type wachtwoordbeveiliging dat is ingesteld voor het document:
  • Als het document alleen een wachtwoord voor openen heeft, klikt u op OK om dit te verwijderen uit het document.

  • Als het document een wachtwoord voor machtigingen heeft, typt u dit in het vak Wachtwoord invoeren en klikt u op OK. Klik nogmaals OK om de handeling te bevestigen.