Een document schalen voor afdrukken

Als u een te grote PDF wilt afdrukken op papier dat kleinere afmetingen heeft, kunt u de breedte en hoogte van het document schalen om deze passend te maken.

  1. Kies Bestand > Afdrukken.
  2. Kies in het menu Pagina-schalen de opties Aanpassen aan afdrukbaar gebied of Verkleinen tot afdrukbaar gebied.
    Opmerking: Als er geen menu Pagina's schalen aanwezig is, klikt u op de pijl naast het menu Printer om meer besturingelementen in het dialoogvenster Afdrukken weer te geven.

Meer informatie over het schalen van af te drukken documenten vindt u onder 'Page scaling' in het document 'Printing tips' op de website van Adobe.