Geavanceerd

Met de opties op het deelvenster Geavanceerd kunt u aangeven hoe u in Flash Player door gegevens, updates, vertrouwde locaties en beveiligde inhoud kunt bladeren.

Bladeren door gegevens en instellingen

In het gedeelte Bladeren door gegevens en instellingen van het deelvenster Geavanceerd kunt u alle Flash Player-instellingen en lokaal opgeslagen gegevens verwijderen voor alle browsers die u op uw computer gebruikt.

Opmerking: Met de optie Alles verwijderen...worden alleen Flash Player-gegevens verwijdert die door uw browsers zijn opgeslagen. Als u alle informatie over browsersessies van uw computer wilt verwijderen, moet u elke browser afzonderlijk openen en de bijbehorende browsergeschiedenis wissen. Zie de documentatie van de verschillende browsers voor meer informatie.

Alles verwijderen...

Hiermee wordt een deelvenster weergegeven waarin u sommige typen websitegegevens die in Flash Player zijn opgeslagen kunt verwijderen voor alle browsers die u op deze computer gebruikt. U kunt:
 • Alle gegevens en instellingen van de site verwijderen

  Schakel dit selectievakje in als u alle lokaal opgeslagen gegevens en de instellingen voor de camera, microfoon en peer-ondersteund netwerken wilt verwijderen wanneer u onder in het deelvenster klikt op Gegevens verwijderen.

  Opmerking: Als u dit selectievakje inschakelt en klikt op Gegevens verwijderen, worden de gegevens voor alle websites verwijderd. Als u de gegevens van sommige websites wilt opslaan en de gegevens van andere websites juist verwijderen, gaat u terug naar het deelvenster Opslag, Camera en microfoon of Afspelen en klikt u op Opslag, Camera en microfoon of Instellingen voor peer-ondersteund netwerken per site. Vervolgens verwijdert u alleen die websites waarvoor u de gegevens wilt verwijderen.
 • Alle audio- en videolicentiebestanden verwijderen

  Schakel dit selectievakje in als u alle licentiebestanden voor inhoud wilt verwijderen, zoals bijvoorbeeld films en muziek die u hebt gehuurd of aangeschaft. Doordat u de licentiebestanden verwijdert, voorkomt u dat deze beveiligde audio- of video-inhoud in Flash Player wordt afgespeeld, ook al blijft de inhoud opgeslagen op uw computer.

Updates

Adobe brengt regelmatig nieuwe versies van Flash Player uit. Door Flash Player bij te werken, zorgt u ervoor dat Flash Player correct blijft werken. De updates kunnen gewijzigde beveiligingsfuncties of nieuwe productfunctionaliteit bevatten. Adobe raadt u aan een update uit te voeren naar de nieuwste versie van Flash Player zodra een nieuwe versie beschikbaar is, vooral wanneer er sprake is van een beveiligingsupdate.

Met het gedeelte Updates van het tabblad Geavanceerd kunt u aangeven of er automatisch moet worden gecontroleerd op nieuwe versies van Flash Player, of dat er nu moet worden gecontroleerd of de geïnstalleerde versie overeenkomt met de meest recente versie.

Nu controleren

Als u klikt op Nu controleren gaat u naar http://www.adobe.com/software/flash/about. Op deze pagina van de Adobe-website wordt aangegeven welke versie van Flash Player op uw computer is geïnstalleerd. De pagina bevat ook een tabel met de meest recente versie van Flash Player voor elke combinatie van besturingssysteem en browser. Tot slot bevat de pagina een koppeling naar het Player Download Center, waar u een nieuwe versie van Flash Player kunt installeren.

Gereedschappen voor ontwikkelaars

Voor ontwikkelaars: Flash-ontwikkelaars werken vaak met SWF- of FLV-inhoud die uiteindelijk wordt toegepast op internet. Deze toepassingen moeten tijdens hun ontwikkeling worden getest. Meestal is de SWF- of FLV-inhoud dan lokaal opgeslagen en kunnen de toepassingen niet wordt uitgevoerd op een webserver. Uit beveiligingsoogpunt krijgt lokaal opgeslagen SWF- en FLV-inhoud van Flash Player geen toegang tot internet. Verder geldt dat SWF- en FLV-inhoud op internet ook geen toegang krijgt tot uw computer.

Tijdens het lokaal testen kunnen er daarom beveiligingswaarschuwingen worden weergegeven in Flash Player die gewenste functionaliteit van de toepassing blokkeren. U kunt dit probleem oplossen door uw eigen SWF- of FLV-inhoud als vertrouwd aan te wijzen in het deelvenster Instellingen voor vertrouwde locatie. Hier kunt u aangeven dat paden naar individuele bestanden vertrouwd zijn. U kunt ook mappen aanwijzen als vertrouwd. Alle bestanden en submappen in een vertrouwde map worden automatisch ook vertrouwd.

Instellingen voor vertrouwde locatie...

Op dit tabblad kunt u aangeven welke locaties op uw computer SWF- of FLV-inhoud bevatten die kunnen worden vertrouwd. Vertrouwde inhoud is niet onderhevig aan de beveiligingsregels die voorkomen dat inhoud toegang krijgt tot zowel internet als tot het lokale bestandssysteem van uw computer.

Vertrouwde locaties opgeven voor testen tijdens de ontwikkelingsfase

 1. Open het deelvenster Geavanceerd en klik onder Gereedschappen voor ontwikkelaars op Instellingen voor vertrouwde locatie. Klik op Toevoegen.

 2. Geef aan op welke locatie op uw computer de vertrouwde inhoud zich bevindt, of klik op Bladeren door bestanden of Bladeren naar map om te bladeren naar het bestand of de map die u wilt vertrouwen. Als u een map opgeeft in plaats van een bestand, krijgt alle inhoud van die map (inclusief de submappen) automatisch de status Vertrouwd.

 3. Klik op Bevestigen om het domein, bestand of map toe te voegen aan het overzicht met vertrouwde locaties.

Beveiligde inhoud

Bij sommige inhoud op internet (bijvoorbeeld films en muziek) moeten gebruikers eerst inhoudslicenties aanschaffen bij de leverancier van de inhoud voordat de inhoud kan worden afgespeeld. Deze inhoudslicenties worden automatisch naar uw computer gedownload, bijvoorbeeld wanneer u de beveiligde inhoud huurt of aanschaft. De licenties worden door Flash Player op uw computer opgeslagen. Doordat u de licentiebestanden verwijdert, voorkomt u dat deze beveiligde audio- of video-inhoud in Flash Player wordt afgespeeld, ook al blijft de inhoud opgeslagen op uw computer. Dit proces wordt ook wel omschreven als het verwijderen van autorisaties van uw computer. Als u besluit om uw computer te verkopen, doneren of weg te doen, moet u de autorisaties eerst verwijderen, zodat onbevoegde gebruikers de beveiligde inhoud later niet meer kunnen afspelen.

Ga voorzichtig te werk bij het opnieuw instellen van licentiebestanden. Wanneer u licentiebestanden opnieuw instelt, worden alle bestaande licentiebestanden voor beveiligde inhoud die met Flash Player op uw computer wordt afgespeeld opnieuw ingesteld. U hebt op uw computer dan geen toegang meer tot deze inhoud, totdat u nieuwe licenties hebt gedownload van de leverancier van de inhoud.

Autorisaties van deze computer verwijderen...

Klik op deze knop als u alle licentiebestanden voor inhoud wilt verwijderen, zoals bijvoorbeeld films en muziek die u hebt gehuurd of aangeschaft. Wanneer u de autorisaties verwijdert, voorkomt Flash Player dat deze inhoud wordt afgespeeld, ook al blijft de inhoud opgeslagen op uw computer.