Komprimere og redusere oppløsningen for bilder

Når du konverterer PostScript-filer til PDF, kan du komprimere vektorobjekter (for eksempel tekst og strektegninger) og komprimere og redusere oppløsningen i bilder. Strektegninger beskrives med en matematiske formel og er vanligvis laget i et tegneprogram, for eksempel Adobe Illustrator. Bilder – enten det er farge-, monokrom- eller gråtonebilder – beskrives som bildepunkt og lages med programmer som Adobe Photoshop eller ved å skanne. Monokrombilder omfatter de fleste svart/hvitt-illustrasjoner som er laget i maleprogrammer, og alle bilder som er skannet inn med en bildedybde på 1 bit.

Når du reduserer oppløsningen (eller reduserer antallet bildepunkt), slettes informasjon fra bildet. Med Distiller angir du en interpoleringsmetode– gjennomsnittlig reduksjon av oppløsning, bikubisk reduksjon av oppløsning eller delsampling – som bestemmer hvordan bildepunkt skal slettes. Avhengig av hva du velger, kan komprimering og samplingsreduksjon redusere størrelsen på en PDF-fil betydelig med lite eller intet tap av detaljer og nøyaktighet.

Når Distiller behandler en fil, brukes vanligvis komprimeringsinnstillingene på alle bildene i filen. Du kan imidlertid tilordne ulike komprimerings- og samplingsreduksjonsmetoder for enkeltvise bilder.

Variere komprimerings- og samplingsreduksjonsmetoder i en PDF-fil

Før du oppretter en PDF-fil, kan du ha forskjellige innfallsvinkler til å bruke ulike komprimerings- og samplingsreduksjonsalternativer for de enkeltvise bildene som skal være med i PDF-filen:

  • Bruk Adobe Photoshop til å oppdatere og komprimere eksisterende bildefiler før du bruker Distiller. Når du er klar til å opprette PDF-filen i Distiller, må du passe på at du deaktiverer komprimeringsalternativene og samplingsreduksjons- eller delsamplingsalternativene.

  • Opprett egne PostScript-filer for hver del av dokumentet som du vil behandle på en egen måte, og bruk forskjellige komprimeringsalternativer ved konverteringen av hver del. Bruk deretter Distiller til å slå sammen filene til én enkelt PDF-fil.

  • Når du lager farge-, gråtone- og monokrombilder i et grafikkprogram (for eksempel Adobe Photoshop), velger du ønskede komprimerings- og samplingsreduksjonsinnstillinger når du lagrer hvert bilde i dette programmet.

  • Sett inn Distiller-parametere foran bilder i en PostScript-fil. Denne teknikken kan du bruke til å behandle hvert av bildene i et dokument på en egen måte. Dette er den vanskeligste teknikken fordi den krever kunnskaper om PostScript-programmering. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av parametere, kan du se SDK-dokumentasjonen på Acrobat Developer Center på www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_no (bare engelsk).

    Merk: Hvis du vil bruke Distiller-parameteren som er satt inn, velger du Tillat at PostScript-fil overstyrer Adobe PDF-innstillinger på Avansert-panelet i dialogboksen Adobe PDF-innstillinger i Distiller. Dette alternativer overstyrer innstillinger du har valgt i dialogboksen Adobe PDF.