Flash CS3

Tipy pro vytváření videa Flash

Nejlepších výsledků při zasílání videa Flash dosáhnete, když budete dodržovat tato pravidla:

Kdykoli je to možné, vždy kódujte soubor z jeho nekomprimované formy

Pokud převádíte předem komprimovaný formát digitálního videa do formátu FLV, předchozí kodér může vnést do videa šum. První kompresor již na videu prováděl svůj algoritmus kódování a snížil jeho kvalitu, zmenšil velikost snímku nebo kmitočet. Také mohl zanést některé ze svých vlastních digitálních vad nebo šum. Tento dodatečný šum ovlivňuje proces kódování FLV a může vyžadovat vyšší rychlost přenosu dat pro přehrávání souboru s dobrou kvalitou.

Snažte se o jednoduchost
Vyhněte se komplikovaným přechodům – nekomprimují se dobře a mohou způsobit, že vaše konečné komprimované video bude během změny vypadat „rozsekaně“. Ostré střihy (v protikladu k vzájemnému prolnutí) jsou obvykle nejlepší. Sekvence videa, které zobrazují objekt vyjíždějící zpoza první stopy, provádějící „otočení stránky“ nebo obtáčející kouli a pak odlétající z obrazovky jsou možná poutavé, ale obvykle se dobře nekomprimují a měly by se používat jen zřídka.

Zjistěte si, jakou rychlost přenosu dat mají k dispozici uživatelé, kterým je obsah určen

Pokud zasíláte video prostřednictvím Internetu, vytvářejte soubory s nižšími rychlostmi přenosu dat. Uživatelé s rychlejším připojením k Internetu mohou prohlížet soubory s malým nebo žádným zpožděním, ale uživatelé s vytáčeným připojením musí dlouho čekat, než se soubory stáhnou. Vytvářejte klipy dostatečně krátké, aby se doba stahování udržela v rámci přijatelných mezí i pro uživatele s vytáčeným připojením.

Vybírejte správný kmitočet snímků

Kmitočet snímků vyjadřuje počet snímků za sekundu (fps). Máte-li klip s vyšší rychlostí přenosu dat, nižší kmitočet snímků může zlepšit přehrávání v horších počítačích. Pokud například komprimujete klip obsahující málo pohybu, snížení kmitočtu snímků na polovinu vám pravděpodobně ušetří pouze 20 procent rychlosti přenosu dat. Pokud ale komprimujete video s vysokým obsahem pohybu, snížení kmitočtu snímků má mnohem větší účinek na rychlost přenosu dat.

Protože video vypadá mnohem lépe při nativním kmitočtu snímků, Adobe® doporučuje ponechat kmitočet snímků vysoký, pokud to vaše kanály zasílání a platformy přehrávání umožňují. Pokud ale potřebujete snížit kmitočet snímků, nejlepších výsledků dosáhnete při dělení kmitočtu snímků celými čísly.

Poznámka: Při vkládání videoklipů do souboru SWF musí být kmitočet snímků videoklipu stejný jako kmitočet, který se používá pro soubor SWF. Chcete-li kódovat video s použitím stejného kmitočtu snímků jako má soubor FLA, použijte Další nastavení kódování videa v průvodci importem videa.

Vyberte velikost snímku odpovídající vaší rychlosti přenosu dat

Při dané rychlosti přenosu dat (rychlosti připojení) má zvýšení velikosti snímku za následek snížení kvality videa. Když pro svůj dokument vybíráte velikost snímku, berte v úvahu kmitočet snímků, zdrojový materiál a osobní preference. Jako vodítko použijte následující přehled obvyklých velikostí snímku (v obrazových bodech). Experimentujte, dokud nedosáhnete nejlepšího nastavení pro svůj projekt.

  • Modem: 160 x 120

  • Duální ISDN: 192 x 144

  • T1/DSL/kabel: 320 x 240

Uvědomujte si doby pro postupné stahování

Uvědomujte si, jak dlouho trvá stažení vašeho videa. Možná budete chtít, aby se během stahování příslušného videoklipu zobrazoval jiný obsah, který bude zakrývat stahování. U krátkých klipů použijte následující vzorec: Pauza = doba stahování – doba přehrávání + 10 % doby přehrávání. Pokud je například váš klip dlouhý 30 sekund a jeho stažení trvá jednu minutu, poskytněte svému klipu dobu ukládání do vyrovnávací paměti 33 sekund (60 sekund – 30 sekund + 3 sekundy = 33 sekund).

Použijte čisté video

Čím vyšší je kvalita originálu, tím lepší je konečný výsledek. Přestože jsou kmitočty snímků a velikosti videa na Internetu obvykle menší než v televizi, počítačové monitory mají mnohem vyšší barevnou věrnost, sytost, ostrost a rozlišení než konvenční televize. I v malém okně digitálního videa může být kvalita obrazu důležitější než u standardní analogové televize. Vady a šum, které jsou stěží patrné v televizi, mohou být nápadné na obrazovce počítače.

Odstraňte šum a prokládání

Po nasnímání obsahu videa budete možná muset odstranit šum a prokládání.

Stejnými pravidly se řiďte i pro zvuk

Stejná kritéria jako pro produkci videa platí i pro produkci zvuku. Chcete-li dosáhnout dobré komprese zvuku, začněte s čistým zvukem. Pokud kódujete materiál z CD, pokuste se nahrát soubor pomocí přímého digitálního přenosu místo přenosu přes analogový vstup zvukové karty. Zvuková karta vnáší zbytečný digitálně-analogový a analogově-digitální převod, který může vytvořit šum ve vašem zdrojovém zvuku. Nástroje pro přímý digitální přenos jsou k dispozici pro platformy Windows i Macintosh. Pokud nahráváte z analogového zdroje, použijte zvukovou kartu nejvyšší kvality, která je k dispozici.