Vytvoření uživatelské aplikace prohlížeče pro iPad a iPhone

Pomocí nástroje DPS App Builder můžete vytvořit uživatelskou aplikaci prohlížeče pro iPad, iPhone nebo pro obě zařízení. Pokud zadáte platné soubory a informace, nástroj DPS App Builder vytvoří jak vývojovou aplikaci, tak distribuční aplikaci. Vývojová aplikace je určena pro testování. Pokud funguje správně, předejte distribuční soubor .zip do obchodu Apple Store.

Vámi zadané informace, jako jsou například certifikáty a hesla, nejsou uchovávány na serveru společnosti Adobe. Na serveru společnosti Adobe jsou uchovávány pouze soubory aplikace.

Informace o vytváření požadovaných certifikátů a obrazů najdete v příručce iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise. Pokud jste uživatel programu Creative Cloud nebo modelu Jedno vydání, vyhledejte informace v příručce Step-by-Step iPad Publishing Guide for Single Edition.

Požadavky nástroje DPS App Builder pro vytváření aplikací prohlížečů pro zařízení iPad

Systémové požadavky:

Vytvoření uživatelské aplikace prohlížeče

 1. Získejte požadované soubory a informace. Viz Kontrolní seznamy pro uživatelské aplikace prohlížečů.

 2. Stáhněte a nainstalujte nástroj DPS App Builder.

  Nástroj DPS App Builder je k dispozici na stránce Řídicí panel sady Digital Publishing Suite. Používáte-li aplikaci InDesign CS6, nainstaluje se nástroj DPS App Builder při aktualizaci nástrojů DPS pro pracovní plochu.

 3. Spusťte nástroj DPS App Builder a přihlaste se pomocí platného Adobe ID.

  Adobe ID, které používáte k přihlášení do nástroje DPS App Builder, se může lišit od Adobe ID, které používáte k určování ID pro titul na panelu Podrobnosti aplikace.

  Pomocí nástroje Správa účtů můžete vy nebo správce přiřadit roli aplikace DPS App Builder do Adobe ID. Viz Nástroj pro správu účtu.

 4. Klikněte na možnost Nová, vyberte iOS a poté zvolte iPad, iPhone nebo obojí. Klikněte na tlačítko Další.

 5. Zadejte požadované soubory a informace.

Poznámka: Chcete-li vytvořit aplikaci s jedním foliem, můžete vybrat folio na panelu Folio Builder a zvolit příkaz Vytvořit aplikaci v nabídce panelu.

Panel Podrobnosti aplikace

Na panelu Podrobnosti aplikace můžete zadat názvy svých prohlížečů a ID účtu.

Název aplikace
Zadejte název prohlížeče, který se objeví pod ikonou aplikace na iPadu. Použijte 13 nebo méně znaků, aby nedošlo ke zkrácení názvu.
Chcete-li název aplikace vyzkoušet na iPadu, otevřete webovou stránku v prohlížeči Safari pro iPad, v nabídce prohlížeče Safari vyberte možnost Přidat do výchozí obrazovky a poté zadejte požadovaný název prohlížeče. Pokud dojde ke zkrácení názvu, použijte kratší název.

Verze aplikace
Zadejte nejnovější prohlížeč.

Pro účely zálohy obsahuje nástroj DPS App Builder předchozí verzi.

Typ aplikace
Určete typ prohlížeče (viz Typy uživatelských aplikací prohlížečů). Dostupnost některých voleb záleží na typu účtu.
Vícenásobné vydání
Aplikace prohlížeče pro více folií obsahuje knihovnu, která umožňuje uživatelům stahovat obsah uložený ve službě Adobe Distribution Service.

Vestavěná aplikace s jedním vydáním
Aplikace s jedním foliem obsahuje vestavěný obsah. Po výběru této volby se zobrazí volba Exportované folio. Zadejte soubor ZIP, vytvořený pomocí nástroje exportu v aplikaci Folio Producer Organizer. Tato volba není dostupná, je-li vybrána možnost iPhone.

Multi Folio s oprávněním
(Pouze Podnikové vydání) Vytvořte aplikaci prohlížeče používající uživatelský server oprávnění k určení, kteří uživatelé mohou stahovat obsah. Pokud vyberete tuto možnost, budete používat vlastní službu pro odběry. Poraďte se se společností Apple. Aplikace s nastavením „Pouze oprávnění“ nelze používat ve funkci Newsstand.

Multi Folio s předplatným iTunes
Vytvořte aplikaci prohlížeče používající model odběru z obchodu Apple App Store.

Multi Folio s oprávněním a předplatným iOS
(Pouze Podnikové vydání) Vytvořte aplikaci prohlížeče používající uživatelský server oprávnění k určení, kteří uživatelé mohou stahovat obsah. Zákazníci si mohou přihlašovat odběry buď prostřednictvím vaší služby pro odběry nebo prostřednictvím obchodu Apple App Store.

Aplikace Adobe Content Viewer
Vytvořte verzi aplikace Adobe Content Viewer místo jejího stažení z obchodu App Store. Viz Vytvoření uživatelské aplikace Adobe Content Viewer pro iPad a iPhone.

Dostupná zobrazení knihoven
Tato volba nemá žádný význam v aplikacích v25. V prohlížeči knihovny v24 mohou uživatelé kliknout na tlačítko v pravém horním rohu pro zobrazení folií v zobrazení mřížky nebo v zobrazení titulní stránky, které zobrazí pouze titulní stránku folia. Výběrem zobrazení mřížky zakážete zobrazení titulní stránky

Titul (zobrazení knihovny)
Zadejte titul, který se zobrazí v horní části knihovny prohlížeče. Snažte se nepoužívat název delší než 35 znaků.

ID titulu/Heslo
Zadejte Adobe ID a heslo pro vaši aplikaci. Zadejte stejný Adobe ID, které používáte k vytváření folií pro tento titul. Adobe ID musí mít přiřazenu roli Aplikace v nástroji Správa účtů. ID titulu pro aplikaci se může lišit od Adobe ID použitého pro přihlášení k nástroji DPS App Builder.

Volitelné schéma adresy URL
Určete uživatelské schéma URL, které spouští aplikaci prohlížeče ze Safari a dalších aplikací. Aby byla zajištěna jedinečnost, doporučuje společnost Apple používat obrácený formát DNS (com.publisher.publication). Při sdílení přes Twitter dosáhnete nejlepších výsledků, pokud použijete maximálně 32 znaků.

Předpokládejme například, že zadáte „com.sportspub.kayaking“ jako schéma adresy URL. Pokud vložíte odkaz „com.sportspub.kayaking://“ na vaši webovou stránku, otevře se kliknutím na tento odkaz z mobilního prohlížeče aplikace prohlížeče. Další informace naleznete na webu pro vývojáře společnosti Apple.

Exportované folio
Jestliže jste jako typ aplikace zvolili vestavěnou aplikaci jednoho vydání, zadejte soubor .zip nebo soubor .folio, který bude vestavěn společně s prohlížečem. Soubor .zip vytvoříte v organizátoru nástroje Folio Producer pomocí možnosti Exportovat. Viz Exportování folií pro prohlížeče s jedním foliem. (Místo použití exportovaného souboru .zip můžete vybrat folio na panelu Folio Builder a zvolte příkaz Vytvořit aplikaci.)

Volitelná uvítací obrazovka pro iPhone
(Pouze Podnikové vydání) Můžete vytvořit soubor .zip obsahující datové zdroje HTML pro váš prohlížeč pro iPhone. Tato stránka HTML se zobrazí jen jednou, když si váš zákazník prohlížeč pro iPhone poprvé otevře. Tato stránka HTML může obsahovat odkazy na obnovení dříve zakoupených položek a pro opuštění uvítací obrazovky. Podrobnější informace ohledně vytváření takových odkazů viz článek Custom HTML Store API Reference (Vlastní odkazy HTML na API obchodu).

Rozšířené možnosti

Zapnout změny měřítka PDF
Vyberete-li tuto volbu, budou vaši uživatelé moci sevřením měnit měřítko neinteraktivních stránek. Při vytváření folia nezapomeňte vybrat volbu formátu obrazu PDF.

Zapnout záložky
Vyberete-li tuto volbu, budou vaši uživatelé moci v aplikaci vytvářet záložky pro své oblíbené články. Pokud je tato volba zapnutá, zobrazí se v pravé horní části navigačního panelu prohlížeče ikona Záložka. V prohlížeči pro iPhone dosud nejsou k dispozici záložky.

Zapnout automatické skrytí posuvníků folia
Ve výchozím nastavení se na pravé straně článku ve foliu zobrazí plocha posuvníku o šířce 6 obrazových bodů. Vyberete-li tuto volbu, zobrazí se posuvník pouze tehdy, když uživatel posouvá článek.

Vždy otevřít vydání stažené na pozadí
Pokud je vybraná tato volba, otevře se při spuštění folio, které bylo staženo na pozadí od poslední relace zobrazení. Pokud tato volba není vybraná, zobrazí se naposledy prohlížené folio v předchozím zobrazeném umístění.

Zapnout navigaci v levé a pravé horké zóně
Vyberete-li tuto možnost, na levé a pravé straně každého článku se objeví neviditelné horké zóny (pokud lze stránku nebo článek procházet pouze horizontálně). Kliknutím na horkou zónu uživatel přejde na další nebo předchozí článek. Horké zóny jsou zvláště praktické pro překrytí na celou obrazovku, jako jsou například prezentace. Horké zóny nejsou dostupné pro prohlížeče v zařízení iPhone.

Pokud se v horké zóně objeví nějaké tlačítko, dojde po klepnutí na tuto oblast k aktivování tohoto tlačítka. Pokud se v oblasti horké zóny vyskytne jakékoli jiné překrytí, dojde po klepnutí na tuto oblast k aktivování horké zóny.

Zapnout dolní horkou zónu a zobrazit ovládací prvky zobrazení folia
Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se po klepnutí na oblast horké zóny v dolní části stránky navigační pruhy (zvané též HUD). Klepnutím kdekoli nad dolní horkou zónou se předejde zobrazení navigačních pruhů.

Tlačítka mají přednost před dolní horkou zónou, dolní horká zóna má přednost před levou a pravou horkou zónou a horké zóny mají přednost před každým netlačítkovým překrytím.

Skrytí horního navigačního pruhu v zobrazení folia
Pokud je tato volba vybraná a uživatel klikne na článek, zobrazí se pouze spodní navigační pruh. Vydavatelé tak mohou vytvořit vlastní navigační pruh na všech stránkách článku pro navigování v rámci folia.

Zapnout automatické archivování folia
Vyberete-li tuto volbu, dojde k automatické archivaci folií v okamžiku, kdy zákazník stáhne maximální povolený počet folií. Určete, jestli má být archivace zapnutá ve výchozím nastavení. Zákazníci mohou automatickou archivaci zapnout nebo vypnout pomocí nastavení zařízení. Také určete maximální počet stažených folií (v rozmezí od 6 do 90) pro svoji aplikaci prohlížeče. Po dosažení prahového počtu dojde k automatické archivaci folií, která byla aktualizována před nejdelší dobou. Zákazníci nemohou měnit tuto prahovou hodnotu. Zákazníci si mohou opakovaně stáhnout jakékoli archivované folio.

Povolení ukládání informací o knihovně do mezipaměti
Výběrem této možnosti uložíte do mezipaměti informace o knihovně, například cenu folia. Výběr této možnosti zdokonalí výkon u aplikací s velkými knihovnami, protože prohlížeč nekontroluje server Apple při každém načtení knihovny. Výběr této možnosti však může způsobit zastarávání informací. Pokud například vyberete tuto možnost a změníte cenu prodejních folií, zobrazí se v knihovně zavádějící informace. Tato možnost je aktuálně k dispozici pouze pro aplikace s odběrem.

Skrýt tlačítko Přihlásit se v knihovně (pouze Podnikové vydání)
Ve výchozím nastavení se tlačítko Přihlásit se zobrazí v levém horním rohu knihovny v placených aplikacích s uživatelským oprávněním. Pokud vaše knihovna umožňuje jiný způsob přihlášení, můžete toto tlačítko Přihlásit se skrýt.

Skrýt tlačítko Předplatit v knihovně (pouze Podnikové vydání)
Ve výchozím nastavení se tlačítko Předplatit zobrazí v levém horním rohu knihovny v placených aplikacích. Tlačítko Předplatit můžete skrýt.

Automatické stažení nejnovějšího vydání pro nové čtenáře
Pokud je tato volba vybraná, mohou si uživatelé, kteří si poprvé stáhnou aplikaci, bezplatně stáhnout a zobrazit naposledy publikované placené folio.

Dialog Zapnout hodnocení aplikace
Výběrem této možnosti zobrazíte výzvu „Ohodnotit aplikaci“ poté, co zákazníci spustili aplikaci přesně tolikrát, kolikrát jste specifikovali. Jestliže například nastavíte „Počítání dialogu Ohodnotit aplikaci“ na hodnotu 5, uživatelé budou vyzváni k ohodnocení aplikace při pátém spuštění aplikace. Jestliže zvolíte „Připomenout později“, zobrazí se výzva při příštím spuštění.

Zadejte 9místné ID aplikace pro svou aplikaci. Chcete-li získat toto ID, přihlaste se na itunesconnect.apple.com, klikněte na Správa vlastních aplikací a následně klikněte na svou aplikaci. Zkopírujte 9místný řetězec Apple ID (nikoli Bundle ID).

Zobrazit dialog povolení analytických funkcí
Pokud vyberete tuto možnost, zákazníci mohou zrušit sledování dat při prvním spuštění aplikace. Výchozí text, který se zobrazí, lze upravit výběrem možnosti Používání přizpůsobených řetězců a stažením a úpravou hodnot voleb „Dialog povolení analytických funkcí“ a „Text dialogu povolení analytických funkcí“.

Podporované jazyky
Služba iTunes zobrazuje jazyky, ve kterých je dostupná aplikace prohlížeče. Rozhraní prohlížeče je přeloženo do několika jazyků, ale obsah vašeho folia pravděpodobně není. Vyberte alespoň jeden jazyk, ve kterém se má váš prohlížeč zobrazit.

Používání přizpůsobených řetězců
Můžete přizpůsobit všechny řetězce uložené v prohlížeči ve všech podporovaných jazycích. Můžete například přizpůsobit text tlačítka v knihovně a text v dialogových oknech. Výběrem této možnosti a následným kliknutím na položku Generovat šablonu stáhnete šablonu XML do své složky Dokumenty. Následně můžete upravovat tento soubor XML a zadat jej v nástroji DPS App Builder. Pokud upravujete prohlížeč vytvořený pro předchozí verzi, uděláte nejlépe, když si stáhnete a upravíte nejnovější šablonu.

Při úpravách souboru XML obsahuje každý prvek uživatelského rozhraní element <key name> a nejméně jeden jazykový řetězec (například <en> pro angličtinu). Upravte text v jazykovém kódu (například <en>); neměňte řetězec <key name>.

Podrobnosti oprávnění (Podnikové vydání)

Vyberete-li jako typ prohlížeče jednu z voleb oprávnění, zobrazí se následující volby:

Poznámka: Podrobné informace o nastavení uživatelského serveru oprávnění vám sdělí zástupce společnosti Adobe.
URL služby
Zadejte hlavní adresu URL pro službu oprávnění. Služba oprávnění je vyžadována pro aktivaci odběrů.

URL ověřování služby
Zadejte adresu URL, na které se nachází služba ověřování. Služba ověřování udává, kdy jsou uživatelé přihlášeni.

ID integrátoru
Společnost Adobe vydává ID integrátoru, když máte na našich serverech zřízen účet oprávnění.

Volitelné vytvoření adresy URL účtu
Zadejte adresu URL, kde si mohou zákazníci přihlásit odběr prostřednictvím vydavatele, nikoliv prostřednictvím procesu odběru společnosti Apple. Tato adresa URL se použije, když uživatel klikne na tlačítko Předplatit odkazující na vaši službu oprávnění.

Adresa URL pro zapomenuté heslo
Zadejte adresu URL, kde mohou zákazníci získat své zapomenuté heslo.

Volitelná adresa URL stávajícího předplatného
Zadejte adresu URL, kde mohou zákazníci uvést svůj stávající odběr tištěných vydání, když si objednávají digitální odběr. Pokud chcete v prohlížeči vypnout tlačítko odkazu na předplatné tisku, ponechte toto pole nevyplněné.

Posílat ID aplikace a verzi
Tato volba umožňuje odesílání řetězců ID aplikace prohlížeče a verze ve voláních API.

Povolena proužková reklama oprávnění
Vybráním této volby zobrazíte v knihovně prohlížeče proužkovou reklamu předplatného na celou šířku. Pokud tato volba není vybraná, zobrazí se v knihovně pouze dlaždice předplatného.

Adresa URL stránky s proužkovou reklamou
Zadejte adresu URL zobrazující proužkovou reklamu, když je uživatel připojen k internetu. Tato proužková reklama na celou šířku se zobrazí v horní části knihovny prohlížeče nad dlaždicí odběru a dostupnými folii.

Datové zdroje offline proužkové reklamy
Vyberte soubor .zip obsahující datové zdroje, které se použijí jako proužková reklama, když uživatel není připojen k Internetu. Tento soubor .zip by měl obsahovat jeden soubor HTML, jeden nebo více souborů obrazů a volitelné soubory CSS. Soubor .zip by neměl obsahovat podsložky; veškerý obsah by měl být na stejné úrovni (ve stejné složce).

Výška proužkové reklamy
Zadejte výšku proužkové reklamy, která se zobrazuje v knihovně prohlížeče.

Podrobnosti odběru

Vyberete-li jednu z voleb odběru jako typ prohlížeče, zobrazí se následující volby:

Dlaždice odběru
Určete obrazy pozadí popisující volby předplatného společnosti Apple. U dlaždic na šířku, které se zobrazují, když je zařízení otočeno vodorovně, určete obraz o rozměrech 468 × 135 obrazových bodů pro iPad 1 a 2 a obraz o rozměrech 936 × 270 obrazových bodů pro iPad3. U dlaždic na výšku zadejte pro tyto dvě velikosti iPadů obrazy o rozměrech 331 × 180 a 662 × 360 obrazových bodů.

Kliknutím na jakoukoli část dlaždice spustíte volby předplatného iOS. Tyto volby jsou určeny informacemi o zakoupení předplatného pro aplikaci, které zadáte ve službě iTunes Connect.

Volitelná adresa URL dlaždice odběru v knihovně
Zadejte adresu URL, která se zobrazí v okně prohlížeče aplikace, když zákazník klikne na dlaždici předplatného. Tato webová stránka může obsahovat zprávy, které se nemusejí přímo týkat odběrů.

Volitelná adresa URL vzdáleného uživatelského dialogu
Tato adresa URL se načte, když uživatel dokončí proces objednání předplatného. Můžete například požadovat informace o uživateli nebo nabídnout další podrobnosti o svých produktech.

Typ předplatného/Produkty pro odběr
Máte-li zakoupenou aplikaci s předplatným, vyberte možnost Zaplaceno. U produktů s předplatným klikněte na ikonu plus a zadejte alespoň jedno ID produktu Apple iTunes Connect a příslušnou dobu trvání. Tyto volby se zobrazí, když zákazníci kliknou na dlaždici předplatného nebo na tlačítko Předplatit.

Vytváříte-li aplikaci Newsstand s volbou bezplatného odběru společnosti Apple, vyberte možnost Zdarma. Zadejte ID produktu s bezplatným odběrem, které jste zadali v aplikaci iTunes Connect.

Používání přizpůsobených řetězců předplatného
Chcete-li přizpůsobit řetězce předplatného, použijte možnost Používání přizpůsobení řetězců na panelu Podrobnosti aplikace.

Důležité: U aplikací s předplatným je vyžadována informace o sdíleném tajemství. K vytvoření nebo zobrazení vašeho sdíleného tajemství použijte aplikaci iTunes Connect. Pomocí nástroje Správa účtu zadejte znaky sdíleného tajemství pro účet aplikace. Poté se přihlaste do organizéru nástroje Folio Producer a spustí se aktualizace sdíleného tajemství.

Panel Ikony a úvodní obrazovky

Pomocí tohoto panelu určete ikony aplikace a úvodní obrazovky, které se zobrazí v iTunes a na iPadu.

Místo zadávání souborů ikon po jednom vyberte soubory v okně Finder a přetáhněte je na panel Ikony a úvodní obrazovky.
Ikony aplikace
Určené ikony se po instalaci zobrazí na výchozí obrazovce iPadu a po zobrazení v iPadu se zobrazí v obchodu s aplikacemi pro dané zařízení. Pro zařízení iPad 1 a 2 určete ikony ve formátu PNG o rozměrech 29 × 29, 50 × 50 a 72 × 72 obrazových bodů. Pro zařízení iPad 3 určete ikony ve formátu PNG o rozměrech 58 × 58, 100 × 100 a 144 × 144 obrazových bodů. Pro zařízení iPhone určete ikony o rozměrech 29 × 29, 57 × 57, 58 × 58 a 114 × 114. Společnost Apple provede automaticky zakulacení rohů. Nezvětšujte menší kresbu. Používejte RGB, sloučené, kvalitní soubory PNG s rozlišením 72 ppi.
Poznámka: U názvů souborů obrazů vždy uvádějte koncovku .png.

Úvodní obrazovky
Po spuštění prohlížeče se přibližně na tři sekundy zobrazí úvodní obrazovka. U úvodní obrazovky určete obrazy ve sloučených RGB souborech PNG s rozlišením 72 ppi a vysokou kvalitou. Chcete-li snížit velikost souboru, uložte soubory jako 8bitové PNG soubory pomocí funkce Uložit pro web a zařízení v aplikaci Photoshop.
 • Obrazy o velikosti 1024 x 768 nebo 768 x 1024 pixelů pro iPad 1 a 2

 • Obrazy o velikosti 2048 x 1536 nebo 1536 x 2048 pixelů pro iPad 3

 • Obrazy o velikosti 320 x 480 pixelů pro iPhone 3GS

 • Obrazy o velikosti 640 x 960 pixelů pro iPhone 4/4S

Nejlepšího výsledku dosáhnete, když bude obraz úvodní obrazovky odlišný od obalu. Pokud by byly obal a úvodní obrazovka identické, uživatelé by si při prvním spuštění aplikace mohli myslet, že aplikace zamrzla. Někteří vydavatelé přidávají text „Načítání . . .“ do úvodních obrazů.

Volitelná kresba
Velká ikona aplikace se zobrazí v obchodu s aplikacemi na ploše a v případě potřeby může představovat vaši aplikaci v obchodu s aplikacemi. Určete obraz o velikosti 512 x 512 pixelů pro zařízení iPad a iPhone s nízkým rozlišením a obraz o velikosti 1024 x 1024-pixelů pro zařízení iPad a iPhone s vysokým rozlišením. Nejlepších výsledků dosáhnete vytvořením 8bitových souborů PNG pomocí funkce Uložit pro web a zařízení v aplikaci Photoshop. Tento obraz můžete také zadat při odesílání aplikace do obchodu Apple Store. Nezvětšujte menší kresbu. Používejte 8bitové, RGB, sloučené, kvalitní soubory PNG s rozlišením 72 ppi. Za účelem snížení velikosti souboru vytvořte místo 24bitových souborů PNG 8bitové soubory.

Zapnout efekt nasvícení na ikoně aplikace
Určete, jestli mají ikony aplikace obsahovat efekt nasvícení, při kterém je jakoby nasvícena horní část ikony.
Nasvícení vypnuto (vlevo) a zapnuto (vpravo)

Komprimace ZIP volitelných písem pro HTML
Pokud používáte písma v textu v zásobníku HTML nebo v překrytí Webový obsah, můžete tato písma začlenit buď do souboru .folio nebo do prohlížeče. Pokud chcete písma začlenit do prohlížeče, zkomprimujte je do složky .zip. Soubor .zip by neměl obsahovat podsložky; veškerý obsah by měl být na stejné úrovni (ve stejné složce).

Funkce Newsstand

Aktivujete-li funkci Newsstand, objeví se vaše aplikace prohlížeče ve složce Newsstand zařízení iPad s nainstalovaným iOS5. Chcete-li zapnout funkci Newsstand, musíte vytvořit aplikaci prohlížeče s odběrem iTunes - buď Pouze odběr iTunes nebo Oprávnění s odběrem iTunes, ale nikoliv Pouze oprávnění. Dále musíte zapnout zobrazování upozornění.

Zapnout funkci Newsstand
Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se váš prohlížeč ve složce Newsstand.

Časopis/Noviny
Určete, jestli má funkce Newsstand označovat vaši aplikaci prohlížeče jako časopis nebo noviny.

Hrana vazby
Vyberte volbu určující vzhled vylepšení na ikoně funkce Newsstand, když si zákazník dvojitým kliknutím na tlačítko Domů zobrazí aktivní aplikaci. Pokud například vyberete vazbu na levý okraj, zobrazí se hrana vazby vlevo a ozdobení stránky vpravo.

Ikona funkce Newsstand
Určete ikonu PNG o velikosti obrazových bodů, která se zobrazí ve složce Newsstand. Pro zařízení iPad 1 a 2 použijte sloučený, kvalitní soubor PNG s rozlišením 72 ppi a rozměry 96 × 128 obrazových bodů a pro iPad 3 použijte stejný obraz s rozměry 192 × 256 obrazových bodů. Tato ikona se ve funkci Newsstand používá jako titulní obraz. Tato ikona je nahrazena titulním obrazem naposledy publikovaného folia.

Panel nástrojů navigace (pouze Podnikové vydání)

Tento panel umožňuje přizpůsobit panel nástrojů navigace, který se zobrazí v uživatelském prohlížeči ve spodní části knihovny.

Skrytí tlačítka Domovská stránka
Pokud je zobrazen panel nástrojů navigace, způsobí kliknutí na tlačítko Knihovna na spodním navigačním pruhu totéž, jako kliknutí na tlačítko Domovská stránka (nyní nazývané tlačítko Knihovna) v levém horním navigačním pruhu. Chcete-li předejít tomuto zbytečnému opakování, můžete skrýt tlačítko Domovská stránka (Knihovna).

Zobrazit panel nástrojů navigace
Tuto volbu vyberte, chcete-li zobrazit panel nástrojů navigace v dolní části prohlížeče.

Zadejte, zda se má panel nástrojů navigace zobrazovat ve všech zobrazeních, včetně zobrazení folia a knihovny, nebo zda má být při prohlížení folia skryt.

Skrytí ikony Prohlížeč
Pokud je vybrána volba Zobrazit panel nástrojů navigace, můžete skrýt ikonu Prohlížeč, která se ve výchozím nastavení zobrazuje. Kliknutím na ikonu Prohlížeč zobrazíte folio, které jste prohlíželi naposledy.

Skrýt tlačítka nákupu
Tuto volbu vyberte tehdy, když chcete, aby folia byla dostupná k zakoupení pouze formou předplatného a nikoliv formou jednotlivých nákupů.

Skrýt bezplatná folia
Vyberete-li tuto volbu, budou ve vaší knihovně skryta folia poskytovaná zdarma. Tato volba se používá, když chcete použít svůj uživatelský server k oprávnění zákazníků k zadávání folií na základě informací pro přihlášení do svého účtu.

Informace o omezování folií viz Používání omezených distribucí se sadou Digital Publishing Suite.

Skrytí tlačítka přihlášení
Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit tlačítko Přihlásit se v levém horním rohu webové stránky, která se zobrazí poté, co uživatel klikne na kteroukoli vlastní ikonu.

Přizpůsobení a testování panelu nástrojů a vlastních ikon
V této části můžete určit vlastní ikony pro panel nástrojů Navigace výchozí knihovny nebo určit vlastní knihovnu HTML.

Používání vlastní knihovny prohlížeče
Po kliknutí na ikonu Knihovna na panelu nástrojů Navigace nástroje DPS App Builder se zobrazí volba Použít vlastní knihovnu prohlížeče. Po kliknutí na ikonu volby můžete určit soubor .zip obsahující váš kód HTML. Viz Vytvoření vlastní knihovny (Podnikové vydání).

Ikona stavu Nahoru
Kliknutím na ikonu znaménka plus na pravé straně panelu vytvoříte uživatelské tlačítko pro panel nástrojů navigace. Nebo vybráním ikony Knihovna či Prohlížeč nahraďte výchozí ikony knihovny a prohlížeče vlastními ikonami. Určete soubor PNG, který se zobrazí jako vzhled normálního tlačítka. Použijte obraz o rozměrech 75 × 43 obrazových bodů pro iPad 1 a 2 a obraz o rozměrech 150 × 86 obrazových bodů pro iPad 3.

Pokud uživatel klikne na uživatelskou ikonu, zobrazí prohlížeč v aplikaci obsah zadaného souboru HTML, například web pro obchod, kanál novinek nebo stránku nápovědy. Zákazníci se mohou kliknutím na tlačítko Zavřít vrátit do zobrazení knihovny. Můžete vytvořit až tři uživatelská tlačítka panelu nástrojů.

Ikona stavu Dolů
Určete soubor PNG, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko. Použijte obraz o rozměrech 75 × 43 obrazových bodů pro iPad 1 a 2 a obraz o rozměrech 150 × 86 obrazových bodů pro iPad 3. Můžete například změnit okraj obrazu z černé na červenou.

Ikona stavu Zakázáno
Zadejte soubor PNG, který se zobrazí, pokud není tlačítko dostupné, například během stahování. Použijte obraz o rozměrech 75 × 43 obrazových bodů pro iPad 1 a 2 a obraz o rozměrech 150 × 86 obrazových bodů pro iPad 3. Namísto tlačítka „Obchod“ můžete například zobrazit neaktivní verzi nákupního vozíku.

Typ
Vybráním možnosti Zobrazení webu na ploše zobrazíte obsah určeného souboru HTML. Volbu Navigace vyberte pouze v případě, když publikujete aplikaci založenou na systému Woodwing, ve které můžete používat metadata reprodukce k přechodu na obal, obsah nebo nápovědu k článku. Reprodukci určete v poli Popis.

Popis
Tato volba umožňuje vytvářet odkazy v článku, které otevřou obsah HTML asociovaný s vlastní ikonou. Pokud například pole Popis obsahuje „Obchod“, způsobí vytvoření tlačítka s akcí goto://ApplicationViewState/Obchod otevření položky Obchod HTML. Viz Vytváření odkazů goto na vlastní ikony.

Soubor ZIP ikony zdrojů HTML
Určete soubor .zip obsahující datové zdroje, které se použijí pro zobrazení webu, které se objeví poté, co uživatelé dvojitě kliknou na tlačítko na panelu nástrojů. Tento soubor .zip by měl obsahovat jeden soubor HTML a další případné soubory obrazů a CSS soubory. Soubor .zip by neměl obsahovat podsložky; veškerý obsah by měl být na stejné úrovni (ve stejné složce).

Uzamknutí orientace
Chcete-li, aby se webová stránka zobrazující se po kliknutí na tlačítko panelu nástrojů zobrazovala pouze v jedné orientaci, zvolte možnost Vodorovná nebo Svislá.

Skrýt titulní pruh
Vybráním této volby skryjete titulní pruh, který se zobrazí v horní části knihovny prohlížeče po zobrazení obsahu HTML vlastní ikony.

Spustit automaticky
Jedno z uživatelských tlačítek na panelu nástrojů lze nastavit na automatické spuštění. Je-li funkce automatického spuštění zapnuta, zobrazí se při otevření knihovny prohlížeče stránka HTML automaticky.

Zobrazení ovládacích prvků navigace
Na webové stránce můžete zobrazit ovládací prvky navigace, například tlačítko Zpět nebo Aktualizovat. Tyto volby se zobrazí na titulním pruhu nad obsahem HTML.

Poznámka: Po kliknutí na ikonu znaménka plus na pravé straně panelu Panel nástrojů navigace můžete přidat až osm uživatelských tlačítek. Můžete také nahradit výchozí tlačítka Knihovna a Prohlížeč. Kliknutím na tlačítka na pruhu náhledu můžete přepínat mezi tlačítky.

Sdílení na sociálních sítích

Toto nastavení určuje, zda budou vaši zákazníci moci sdílet články z vaší aplikace přes Facebook, Twitter, e-mailem nebo pomocí funkce kopírovat/vložit. Sdílení na sociálních sítích je dostupné pro prohlížeče iPad a iPhone. Tato funkce ale není dostupná pro aplikace pro jedno vydání a prohlížeče Android.

Více informací o pracovních postupech sdílení na sociálních sítích viz Použití sdílení na sociálních sítích. Informace o nastavení Facebooku pro sdílení na sociálních sítích viz Setting up a DPS App for Social Networking (Nastavení aplikace DPS pro sdílení na sociálních sítích)..

Povolit sdílení prostřednictvím e-mailu
Vyberete-li tuto volbu, přidá se do nabídky sdílení na sociálních sítích v pravé horní části navigačního panelu prohlížeče možnost E-mail. Volbou této možnosti zákazník odešle e-mailovou zprávu s odkazem na článek nebo na URL publikace.

Povolit sdílení na Twitteru
Vyberete-li tuto volbu, přidá se do nabídky sdílení na sociálních sítích možnost Twitter. Volbou této možnosti zákazník zveřejní příspěvek ve svém kanále na Twitteru.

Povolit sdílení kopírováním odkazu
Vyberete-li tuto volbu, přidá se do nabídky sdílení na sociálních sítích možnost Kopírovat odkaz. Volbou této možnosti zákazník zkopíruje adresu URL sdíleného článku nebo publikace a vloží ji na webovou stránku nebo jinam.

Povolit sdílení na Facebooku
Vyberete-li tuto volbu, přidá se do nabídky sdílení na sociálních sítích možnost Facebook. Volbou této možnosti zákazník zveřejní komentář a odkaz na své zdi na Facebooku.

ID aplikace pro Facebook
Zadejte ID aplikace získané z webu pro vývojáře Facebooku.

Adresa URL publikace
Zadejte adresu URL obsahující informace o vaší publikaci. Odkaz na adresu URL publikace se zobrazí v případě, že váš zákazník sdílí chráněný článek.

Zajišťování

Společnost Apple vyžaduje, aby byly všechny aplikace spouštěné na iPadu podepsány platným certifikátem a zajištěny. V části Zajišťování zadejte soubory mobileprovision. Certifikáty zadáte během stažení generované aplikace prohlížeče.

Informace o vytváření certifikátů a souborů mobileprovision naleznete v souboru PDF iPad Publishing Companion Guide (Průvodce publikováním pro iPad), který je dostupný na řídicím panelu nebo z nabídky Nápověda v nástroji DPS App Builder.

Aplikace prohlížeče podepsaná v podnikovém vydání
Tuto možnost vyberte, pouze pokud chcete použít podnikový zajišťovací certifikát pro prohlížeč, který má být distribuován pouze v rámci vaší organizace. Zadejte ID aplikace a podnikový soubor mobileprovision. Viz Vytvoření aplikace prohlížeče podepsané v podnikovém vydání.

Vývojářský Mobileprovision
Soubor mobileprovision určuje, které iPady mohou vaši aplikaci nainstalovat a používat. Soubor mobileprovision pro vývojovou aplikaci obsahuje seznam ID iPadů nazývaných UDID.

Distribuční soubor Mobileprovision
Soubor mobileprovision určuje, které iPady mohou vaši aplikaci nainstalovat a používat.

Verze pro vývojáře určená ke stažení
Vyberete-li tuto volbu, můžete ručně přidávat soubory .folio do vývojového prohlížeče pomocí iTunes. Můžete používat pouze soubory .folio, nikoliv soubory .zip vytvořené pomocí tlačítka Export v programu Organizátor nástroje Folio Producer.

Zapnout zobrazování upozornění
Tuto volbu vyberte, chcete-li zapnout zobrazování upozornění společnosti Adobe. Vyberete-li tuto volbu, zobrazí se na ikoně aplikace prohlížeče červený odznáček, který označuje počet dostupných folií, nebo funkce Newsstand aktivuje proces upozornění. Tato volba je povinná, když je zapnutá funkce Newsstand.

Používání push serveru Adobe
Vyberete-li tuto volbu, bude zobrazování upozornění zpracováváno serverem Adobe. Zadejte produkční a certifikáty a hesla, která vytvoříte na vývojářském webu Apple. Chcete-li nastavit zasílání upozornění, nakonfigurujte svoje ID aplikace, vytvořte nové soubory mobileprovision a vytvořte certifikáty pro zasílání upozornění. Podrobné pokyny naleznete v souboru PDF iPad Publishing Companion Guide (Průvodce publikováním pro iPad), který lze stáhnout v nabídce Nápověda v nástroji DPS App Builder.

Zrušíte-li výběr této volby (pouze Podnikové vydání), můžete zadat server pro zobrazování upozornění třetí strany. Do pole Adresa URL zasílání upozornění zadejte server. Do pole Uživatelské parametry zasílání upozornění zadejte všechny další požadavky serveru vyžadované vašim serverem. Základní požadavky pro nastavení serveru zasílání upozornění naleznete v části Zobrazování upozornění.

Podrobnosti o verzi

Pokud jste se přihlásili pomocí Adobe ID vystaveného pro sledování pomocí systému Omniture, zobrazí se nastavení pro sledování uživatelských dat na stránce Podrobnosti o verzi. Tato data se vyplňují automaticky. Pokud máte podnikový účet a tyto volby se nezobrazí, kontaktujte zástupce společnosti Adobe.

Po zadání informací nebo souborů do všech povinných polí klikněte na tlačítko Odeslat k vytvoření a poté na tlačítko Dokončit.

Doba, kterou trvá vytvoření vývojové a distribuční aplikace, závisí na tom, jak je server zaneprázdněn.

Stahování a testování aplikací prohlížeče

Certifikáty jsou vyžadovány pro dvě různé aplikace prohlížeče – pro vývojovou aplikaci a pro distribuční aplikaci. Vývojová aplikace je určena pro testování. Distribuční aplikace je verze, kterou předáte společnosti Apple po vyzkoušení a schválení vývojové aplikace.

 1. Vyberte aplikaci prohlížeče na stránce Spravovat, kde se zobrazí sestavení vlastních prohlížečů.

 2. Kliknutím na nástroj Developer Viewer (.ipa) stáhněte vývojářskou aplikaci.

 3. Zadejte vývojářský certifikát p12 a heslo a pak klikněte na tlačítko Stáhnout a podepsat.

  Vývojářský certifikát P12
  Soubor .p12 obsahuje informace o soukromém klíči certifikátu. Při vytváření certifikátu .p12 musíte použít web společnosti Apple pro vývojáře k vytvoření a stažení certifikátu a poté použít nástroj Keychain Access k exportu soukromého klíče tohoto certifikátu jako certifikát .p12.

  Vývojářské heslo P12
  Při vytváření certifikátu .p12 budete vyzváni k vytvoření hesla. Nelze použít prázdné heslo. Pokud jste použili prázdné heslo, vytvořte certifikát .p12 znovu se skutečným heslem.

 4. Přidejte vývojářskou aplikaci (.ipa) do knihovny iTunes a podle pokynů obsažených v dokumentu „iPad Publishing Companion Guide.pdf“ otestujte aplikaci.

 5. Pokud vývojářská aplikace pracuje zamýšleným způsobem, vraťte se na stránku Spravovat v nástroji DPS App Builder a klikněte na možnost Distribution Viewer (.zip). Zadejte informace o distribučním certifikátu a klikněte na tlačítko Stáhnout a podepsat.

Odeslání a správa aplikace prohlížeče

Po stažení a otestování vlastního prohlížeče odešlete distribuční prohlížeč (.zip) společnosti Apple.

Odeslání vývojové aplikace
Pokud vývojová aplikace funguje tak, jak bylo zamýšleno, odešlete distribuční aplikaci (.zip) do obchodu Apple Store. Podrobnosti naleznete v dokumentu PDF iPad Publishing Companion Guide (Průvodce publikováním pro iPad).

Změna stavu schválení
Jakmile je odeslaná aplikace schválena a objeví se v obchodě, otevřete nástroj DPS App Builder a klikněte na Stav schválení vedle zákaznické aplikace. Zadejte informace a klikněte na Odeslat. Vazba na vaši aplikaci se přidá do galerie digitálních publikací.

Aktualizace verze
Potřebujete-li vytvořit jiné ikony nebo provést jiné změny, vyberte aplikaci prohlížeče na hlavní stránce a klikněte na tlačítko Úpravy. Vaše informace a výběry zůstanou nezměněny. Proveďte potřebné změny a verzi znovu odešlete. Provede se aktualizace vaší aplikace.

Odstranění verze
Pokud již nepotřebujete vývojovou ani distribuční aplikaci, vyberte aplikaci prohlížeče na hlavní stránce a klikněte na tlačítko Odstranit.

Vytvoření vlastní knihovny (Podnikové vydání)

Jste-li vydavatelem používajícím podnikové vydání, můžete nahradit výchozí knihovnu prohlížeče vlastní vytvořenou knihovnou.

 1. Vytvořte soubor .zip obsahující HTML kód, který chcete použít pro svoji vlastní knihovnu. Informace o vytváření souborů HTML naleznete na stránce Implementing separate library and store functionality (Implementace funkcí samostatné knihovny a obchodu).

 2. V nástroji DPS App Builder můžete vytvořit nebo upravit prohlížeč oprávnění.

 3. Na panelu nástrojů Navigace v nástroji DPS App Builder klikněte v černém pruhu pod položkou Přizpůsobit a testovat panel nástrojů a vlastní ikony na ikonu Knihovna.

 4. Klikněte na ikonu vedle položky Použít vlastní knihovnu prohlížeče a zadejte soubor .zip obsahující vámi vytvořený HTML kód.

Další informace o vytváření vlastních knihoven najdete v článku Creating an HTML implementation of the DPS default library (Vytváření implementací HTML u výchozí knihovny DPS) od Dereka Lu.