Kamera a mikrofon

Nastavení na tomto panelu řídí způsob, kterým weby mohou používat kameru a mikrofon vašeho počítače k zaznamenání zvukových a vizuálních dat. Používání kamer a mikrofonů může mít vliv na ochranu osobních údajů, a proto před povolením kamery nebo mikrofonu pro libovolný web aplikace Flash Player ve výchozím nastavení vyžaduje oprávnění. Bez vašeho výslovného povolení nemůže žádný web použít kameru nebo mikrofon. Chcete-li toto výchozí nastavení přepsat a povolit nebo blokovat použití kamery a mikrofonu konkrétními weby, použijte nastavení na panelu Kamera a mikrofon.

Nastavení pro kameru a mikrofon

Chcete-li nastavit kameru a mikrofon v aplikaci Flash Player, použijte tento panel.
  • Při požadavku webu na použití kamery nebo mikrofonu zobrazit dotaz (doporučeno)

    Pokud zvolíte tuto (výchozí) možnost, musí každý web, který se pokusí použít vaši kameru nebo mikrofon, nejprve požádat o vaše povolení. Tato akce se týká navštívených i nenavštívených webů.

  • Blokovat použití kamery a mikrofonu pro všechny weby

    Pokud zvolíte tuto možnost, bude každému webu, který se pokusí použít vaši kameru nebo mikrofon, odepřen přístup. Dotaz, zda web může použít vaši kameru nebo mikrofon, nebude znovu zobrazen. Tato akce se týká navštívených i nenavštívených webů. Pokud chcete konkrétním webům povolit používání kamery a mikrofonu, klepněte na možnost Nastavení pro kameru a mikrofon podle webu a pomocí tlačítka Přidat udělte webu oprávnění.

Nastavení pro kameru a mikrofon podle webu...

Zobrazí seznam dříve navštívených webů, které požadovaly použití kamery nebo mikrofonu ve vašem počítači. Můžete povolit nebo blokovat použití vaší kamery nebo mikrofonu podle webů na seznamu. Můžete také požadovat, aby jejich použití podléhalo vašemu souhlasu. Nakonec se také můžete rozhodnout weby ze seznamu odebrat. Odeberete-li web, budou odstraněna všechna nastavení a data uložená pro daný web v aplikaci Flash Player.

Zpočátku seznam obsahuje pouze weby, které jste již navštívili. Pokud chcete určit nastavení kamery a mikrofonu pro weby, které jste ještě nenavštívili, můžete se rozhodnout přidat tyto weby na seznam. Jakmile je web uveden na seznamu, můžete určit, zda bude použití kamery a mikrofonu vždy povoleno, bude vyžadovat oprávnění nebo zda tomuto webu použití kamery a mikrofonu nebude povoleno nikdy.

Poznámka: Všechny weby, které přidáte nebo odeberete pomocí panelu Nastavení pro kameru a mikrofon podle webu, budou také přidány nebo odebrány ze seznamů zobrazených na všech dalších panelech Správce nastavení. Pokud například přidáte web na seznam Nastavení pro kameru a mikrofon podle webu a určíte pro něj nastavení místního úložiště, potom přejdete na panel Nastavení sítí peer-assisted podle webu a tento web odstraníte, bude odstraněn i tam, společně se všemi jeho nastaveními a místním úložištěm aplikace Flash Player.