Další volby

Nastavení na panelu Další volby použijte k řízení způsobu, kterým aplikace Flash Player prochází data, aktualizace, důvěryhodná umístění a chráněný obsah.

Procházení dat a nastavení a nastavení

Chcete-li odstranit všechna nastavení a místní úložiště aplikace Flash Player ve všech prohlížečích používaných ve vašem počítači, použijte část Procházení dat a nastavení panelu Další volby.

Poznámka: Možnost Odstranit vše... odstraní pouze data aplikace Flash Player, která uložily prohlížeče. Chcete-li z vašeho počítače odebrat všechny informace týkající se relací procházení, otevřete každý prohlížeč a vymažte jeho historii. Další informace naleznete v dokumentacích k jednotlivým prohlížečům.

Odstranit vše...

Zobrazí panel, který vám umožní vybrat a odstranit některé typy dat webu v aplikaci Flash Player pro všechny prohlížeče používané ve vašem počítači. Můžete provést následující akce:
 • Odstranit všechna data a nastavení webu

  Chcete-li, aby po klepnutí na možnost Odstranit data v dolní části panelu došlo k odstranění nastavení celého místního úložiště, kamery, mikrofonu a sítí peer-assisted, zaškrtněte toto políčko.

  Poznámka: Zaškrtnutím tohoto políčka a klepnutím na možnost Odstranit data budou odstraněna data pro všechny weby. Chcete-li data z některých webů uložit, ale z jiných naopak odstranit, vraťte se zpět na panel Úložiště, Kamera a mikrofon nebo Přehrávání, klepněte na možnost Úložiště, Kamera a Mikrofon nebo Nastavení sítí peer-assisted podle webu a odeberte pouze ty weby, jejichž data chcete odstranit.
 • Odstranit všechny licenční soubory pro zvuk a video

  Chcete-li odstranit všechny licenční soubory pro vámi vypůjčený nebo zakoupený obsah, například filmy a hudbu, zaškrtněte toto políčko. Odstraněním licenčních souborů zabráníte aplikaci Flash Player v přehrávání tohoto chráněného zvukového a video obsahu i v případě, kdy tento obsah zůstane v počítači.

Aktualizace

Společnost Adobe pravidelně vydává nové verze aplikace Flash Player. Aktualizace aplikace Flash Player pomáhají zajistit její řádné fungování a mohou obsahovat změny zabezpečení nebo nové funkce produktu. Společnost Adobe doporučuje, abyste aktualizace na nejnovější verze aplikace Flash Player prováděli co nejdříve poté, kdy budou zveřejněny – a to hlavně v případech, kdy se jedná o aktualizaci zabezpečení.

Část Aktualizace na panelu Další volby použijte k určení toho, zda chcete vyhledávat novější verze aplikace Flash Player automaticky nebo zda chcete okamžitě porovnat vaši nainstalovanou verzi s nejaktuálnějším vydáním.

Zkontrolovat

Po klepnutí na možnost Zkontrolovat se dostanete na stránku http://www.adobe.com/software/flash/about, což je stránka na webu společnosti Adobe, která zobrazí verzi aplikace Flash Player ve vašem počítači. Na stránce je také zobrazena tabulka obsahující nejnovější verzi aplikace Flash Player pro každou kombinaci operačního systému a prohlížeče. Stránka obsahuje i odkaz na Centrum stahování přehrávače, odkud můžete nainstalovat novější verzi přehrávače.

Nástroje pro vývojáře

Pro vývojáře: Vývojáři aplikace Flash často pracují s obsahem SWF nebo FLV, který je v konečné fázi nasazen na Internetu. Při vývoji těchto aplikací může být potřeba obsah SWF nebo FLV testovat místně v lokálním počítači bez nutnosti jeho nasazení na webový server. Za účelem zabezpečení blokuje aplikace Flash Player přístup k Internetu pro místně uložený obsah SWF a FLV a brání obsahu SWF a FLV na Internetu v přístupu k vašemu počítači.

Během místního testování může aplikace Flash Player zobrazovat upozornění zabezpečení, která aplikaci brání pracovat požadovaným způsobem. Tento problém vyřešíte tak, že pomocí panelu Nastavení důvěryhodných umístění označíte svůj obsah SWF nebo FLV jako důvěryhodný. Jako důvěryhodné můžete označit cesty k jednotlivým souborům nebo složky. Soubory v důvěryhodné složce a všech jejích podsložkách jsou také důvěryhodnými soubory.

Nastavení důvěryhodných umístění...

Tuto kartu použijte k určení umístění ve vašem počítači obsahujících obsah SWF nebo FLV, kterému důvěřujete. Důvěryhodný obsah nepodléhá pravidlům zabezpečení, která brání obsahu v přístupu k Internetu a systému souborů místního počítače.

Určení důvěryhodných umístění pro vývojářské testování

 1. Na panelu Další volby klepněte v části Nástroje pro vývojáře na možnost Nastavení důvěryhodných umístění a potom na možnost Přidat.

 2. Zadejte umístění ve vašem počítači obsahující důvěryhodný obsah nebo klepnutím na možnost Vyhledat soubory nebo Vyhledat složku vyhledejte soubor nebo složku, které důvěřujete. Pokud místo souboru určíte složku, potom bude veškerý její obsah (včetně podsložek) označen jako důvěryhodný.

 3. Klepnutím na možnost Potvrdit přidáte doménu, soubor nebo složku do seznamu důvěryhodných umístění.

Chráněný obsah

Některý obsah na Internetu (například filmy a hudba) vyžaduje, aby uživatelé před přehráním obsahu nejprve získali licence k obsahu od poskytovatele obsahu. Tyto licence k obsahu budou automaticky staženy do vašeho počítače, například při vypůjčení nebo koupi chráněného obsahu. Aplikace Flash Player uloží tyto licence do počítače. Odstraněním licenčních souborů zabráníte aplikaci Flash Player v přehrávání tohoto chráněného zvukového a video obsahu i v případě, kdy tento obsah zůstane v počítači. Tato akce se označuje jako zrušení autorizace počítače. Pokud se rozhodnete prodat, darovat nebo odstranit váš počítač, zrušte jeho autorizaci a zabraňte tak neautorizovaným uživatelům později přehrávat chráněný obsah.

Při vymazávání licenčních souborů buďte opatrní. Při vymazávání licenčních souborů vymaže aplikace Flash Player všechny existující licenční soubory pro chráněný obsah, který je přehráván aplikací Flash Player ve vašem počítači. K tomuto obsahu nebudete moci z tohoto počítače přistupovat, dokud nestáhnete nové licence od poskytovatele obsahu.

Zrušit autorizaci tohoto počítače...

Chcete-li odstranit všechny licenční soubory pro vámi vypůjčený nebo zakoupený obsah, například filmy a hudbu, klepněte na toto tlačítko. Zrušením autorizace zabráníte aplikaci Flash Player v přehrávání tohoto obsahu i v případě, kdy tento obsah zůstane v počítači.