Nya funktioner i Photoshop

Panelen Justeringar

Här får du snabbt tillgång till de kontroller som du behöver för att justera bildfärg och -ton på ett icke-förstörande sätt. Kontrollerna och förinställningarna för bilder har samlats på en enda plats. Se Översikt över panelen Justeringar.

Panelen Masker

Här kan du snabbt skapa exakta masker. På panelen Masker finns verktyg och alternativ för hur du skapar redigerbara pixel- och vektorbaserade masker, justerar maskens täthet och uppmjukning samt väljer åtskilda objekt. Se Maskera lager.

Avancerad sammansättning

Om du vill skapa 360-graderspanoraman kan du skapa mer exakta sammansättningar genom att använda kommandot Justera lager automatiskt och använda den sfäriska justeringen. Det förbättrade kommandot Blanda lager automatiskt blandar färg och skuggning på ett jämnt sätt, och ger ett bättre skärpedjup genom att korrigera vinjetter och linsförvrängning. Se Retuschera och omforma.

Rotation av arbetsytan

Klicka om du vill vrida arbetsytan på ett jämnt sätt om du vill visa önskad vinkel på ett icke-förstörande sätt. Se Justera beskärning, rotation och arbetsyta.

Jämnare panorering och zoomning

Navigera till valfritt område i en bild med jämnare panorering och zoomning. Upprätthåll skarpheten medan du zoomar till enskilda pixlar, och redigera med den största förstoringen med hjälp av den nya funktionen Pixelrutnät. Se Visa bilder.

Bättre raw-bearbetning i Camera Raw

Använd korrigeringar på särskilda områden i en bild med plug-inen Camera Raw 5.0 med överlägsen konverteringskvalitet. Du kan också använda vinjetter på bilder efter beskärningen. Se Camera Raw.

Förbättrat Lightroom-arbetsflöde

Tack vare den förbättrade integrationen mellan Photoshop CS4 och Photoshop® Lightroom® 2 kan du öppna foton från Lightroom i Photoshop och sömlöst återvända till Lightroom. Du kan automatiskt sammanfoga foton från Lightroom till panoraman, öppna HDR-bilder eller öppna som en Photoshop-fil med flera lager.

Effektiv filhantering med Adobe® Bridge CS4

I Adobe Bridge CS4 kan du effektivt hantera visuella resurser, tack vare snabbare systemstart, arbetsytor som passar den aktuella uppgiften och möjligheten att skapa webbgallerier och Adobe PDF-kontaktkartor. Se Arbeta med Adobe Bridge.

Effektiva utskriftsalternativ

Utskriftsmotorn i Photoshop CS4 har en tätare integration med alla de vanligaste skrivarna, möjlighet att förhandsvisa ej tryckbara bildområden och har stöd för 16-bitars utskrift i Mac OS. Se Skriva ut.

3D-accelerering

Gör det möjligt för OpenGL-ritning att accelerera 3D-åtgärder. Se Om OpenGL.

Omfattande 3D-verktyg

Måla direkt på 3D-modeller, tänj 2D-bilder runt 3D-former, konvertera övertoningsformer till 3D-objekt, lägg till djup i lager och text och exportera till vanliga 3D-format. Se 3D och teknisk bildhantering.

Bättre prestanda vid mycket stora bilder (enbart Windows)

Arbeta snabbare med mycket stora bilder genom att utnyttja mer RAM-minne. (Kräver en 64-bitars dator med en 64-bitars version av Microsoft Windows Vista®).