Kamera och mikrofon

Med inställningarna på den här panelen kontrollerar du hur datorns kamera och mikrofon kan användas på webbplatser för att spela in ljud och visa data. Eftersom användning av kamera och mikrofon kan påverka den personliga integriteten, kommer Flash Player som standard att begära tillåtelse att aktivera kameran eller mikrofonen för alla webbplatser. Inga webbplatser kommer att kunna använda kameran eller mikrofonen såvida du inte uttryckningen ger din tillåtelse till detta. Använd inställningarna på panelen Kamera och mikrofon för att ändra denna standardinställning för att tillåta eller blockera användning av kameran och mikrofonen på vissa webbplatser.

Kamera- och mikrofoninställningar

Du använder den här panelen för att göra kamera- och mikrofoninställningarna för Flash Player.
  • Fråga mig när en webbplats vill använda kameran eller mikrofonen (rekommenderas)

    När du valt detta alternativ (standard) måste du ge ditt medgivande till varje webbplats som försöker använda kameran eller mikrofonen. Detta gäller såväl för webbplatser som du redan har besökt som för webbplatser som du ännu inte besökt.

  • Blockera alla webbplatser från att använda kameran och mikrofonen

    När du valt detta alternativ kommer alla försök från webbplatser att använda din kamera eller mikrofon att avvisas. Du kommer inte att tillfrågas igen om en webbplats kan använda din kamera eller mikrofon. Den här åtgärden tillämpas både på webbplatser som du redan har besökt och på webbplatser som du inte har besökt än. Om du vill att vissa webbplatser ska kunna använda kameran och mikrofonen klickar du på Inställningar för kamera och mikrofon per webbplats och använder knappen Lägg till för att ge ditt tillstånd.

Inställningar för kamera och mikrofon per webbplats...

En lista visas över tidigare besökta webbplatser där du fått en fråga om att använda kameran eller mikrofonen i datorn. Du kan tillåta eller blockera användning av kameran och mikrofonen för varje webbplats i listan. Du kan även be om att få en fråga om att få använda dem. Slutligen kan du välja att ta bort webbplatser från listan. Om du tar bort en webbplats tas alla inställningar och data för den webbplatsen bort i Flash Player.

Listan innehåller inledningsvis endast webbplatser som du redan har besökt. Om du vill ange kamera- och mikrofoninställningar för webbplatser som du ännu inte besökt, väljer du att lägga till dem i listan. När väl en webbplats finns i listan kan du ange om kameran och mikrofonen alltid ska användas, om du ska få en fråga om tillåtelse eller välja att aldrig tillåta att kameran och mikrofonen används på webbplatsen.

Obs! Alla webbplatser som du lägger till eller tar bort på panelen Inställningar för kamera och mikrofon per webbplats läggs även till eller tas bort från listor som visas på alla andra paneler i Inställningshanteraren. Om du till exempel lägger till en webbplats i listan Inställningar för kamera och mikrofon per webbplats och anger lokala lagerinställningar för den, och sedan fortsätter till panelen Inställningar för P2P-nätverk per webbplats och tar bort webbplatsen, tas den även bort i listan tillsammans med alla dess Flash Player-inställningar och lokala lager.