Avancerat

Du använder inställningarna på fliken Avancerat för att kontrollera hur surfdata, uppdateringar, betrodda platser och skyddat innehåll hanteras i Flash Player.

Söka i data och inställningar

Du använder avsnittet Söka i data och inställningar på panelen Avancerat för att ta bort alla Flash Player-inställningar i alla webbläsare som du använder i datorn.

Obs! Med Ta bort alla... tas endast Flash Player-data som är sparade i webbläsarna bort. Om du vill ta bort all information för webbläsarsessionerna från datorn, ska du öppna varje webbläsare och rensa historiken i var och en. Mer information finns i dokumentationen för respektive webbläsare.

Ta bort alla...

En panel visas där du kan välja att ta bort vissa typer av webbplatsdata som är lagrade i Flash Player för alla webbläsare som du använder i datorn. Du kan:
 • Ta bort alla webbplatsdata och -inställningar

  Markera den här rutan om du vill ta bort alla inställningar för lokala lager, kamera, mikrofon och P2P-nätverk när du klickar på Ta bort data längst ner på panelen.

  Obs! När du markerar den här rutan och klickar på Ta bort data tas alla data för webbplatsen bort. Om du vill spara data för vissa webbplatser men ta bort från andra, ska du gå tillbaka till panelen Lagring, Kamera och mikrofon eller Uppspelning, klicka på Lagring, Kamera och mikrofon eller Inställningar för P2P-nätverk per webbplats och sedan ta bort endast de webbplatser vars data du vill ta bort
 • Ta bort alla ljud- och videolicensfiler

  Markera den här kryssrutan om du vill ta bort alla licensfiler för innehåll, till exempel för filmer och musik, som du har hyrt eller köpt. Genom att ta bort licensfiler förhindrar du att skyddat ljud- eller videoinnehåll spelas upp i Flash Player, även om själva innehållet ligger kvar på datorn.

Uppdateringar

Adobe ger regelbundet ut nya versioner av Flash Player. Flash Player-uppdateringar görs för att Flash Player ska fungera korrekt. De kan dessutom innehålla säkerhetsändringar eller ny funktionalitet. Adobe rekommenderar att du alltid uppdaterar till den senaste versionen av Flash Player, särskilt om det finns nya säkerhetsuppdateringar.

Använd uppdateringsavsnittet på fliken Avancerat för att ange om du vill att kontroll av nya versioner av Flash Player ska ske automatiskt eller om du nu vill kontrollera om den installerade versionen är den senaste.

Kontrollera nu

När du klickar på Kontrollera nu öppnas http://www.adobe.com/se/software/flash/about som är en sida på Adobes webbplats som visar vilken Flash Player-version du har i datorn. På sidan visas dessutom en tabell som anger den aktuella Flash Player-versionen för varje operativsystems- och webbläsarkombination. På sidan finns även en länk till Player Download Center, där du kan installera en senare version av Player.

Utvecklarverktyg

För utvecklare: Flash-utvecklare arbetar ofta med SWF- eller FLV-innehåll som senare kommer att distribueras på Internet. Under utveckling av dessa program kommer utvecklarna att behöva genomföra tester eftersom SWF- eller FLV-innehåll lagras lokalt och inte är distribuerat på en webbserver. Av säkerhetsskäl blockerar Flash Player SWF- och FLV-innehåll som är lagrat lokalt från att få åtkomst till Internet och dessutom förhindras att SWF- och FLV-innehåll på Internet får åtkomst till datorn.

Detta innebär att under testningen kan Flash Player visa säkerhetsvarningar som förhindrar att programmet kommer att fungera så som det är tänkt. Du löser detta problem på panelen Inställningar för tillförlitlig plats genom att ange att ditt SWF- eller FLV-innehåll är tillförlitligt. Du kan ange att sökvägar för enskilda tillförlitliga filer eller ange att vissa mappar är tillförlitliga. Alla filer i en tillförlitlig mapp och i dess undermappar är tillförlitliga.

Inställningar för tillförlitlig plats...

Du använder den här fliken för att ange platser på datorn som innehåller tillförlitligt SWF- eller FLV-innehåll. Tillförlitligt innehåll är inte underställt säkerhetsregler som förhindrar innehåll från att få åtkomst till Internet och filsystemet i din lokala dator.

Så här anger du tillförlitliga platser för utvecklingstester

 1. På panelen Avancerat, under Utvecklarverktyg, klickar du på Inställningar för tillförlitlig plats och därefter på Lägg till.

 2. Ange platsen i datorn som innehåller det tillförlitliga innehållet eller klicka sedan på Sök efter filer eller Sök efter mapp för att leta reda på platsen för filen respektive mappen som är tillförlitlig. Om du anger en mapp i stället för en fil kommer allt innehåll i den (inklusive i undermapparna) att vara tillförlitligt.

 3. Klicka på Bekräfta för att lägga till domänen, filen eller mappen i listan över tillförlitliga platser.

Skyddat innehåll

För visst innehåll på Internet (såsom filmer och musik) krävs att användarna först erhåller innehållslicenser från innehållsleverantören innan de kan spela upp innehållet. Dessa innehållslicenser laddas automatiskt ned till datorn, till exempel när du hyr eller köper det skyddade innehållet. Dessa licenser sparas i datorn med Flash Player. Genom att ta bort licensfiler förhindrar du att skyddat ljud- eller videoinnehåll spelas upp i Flash Player, även om själva innehållet ligger kvar på datorn. Detta kallas att avautentisera datorn. Om du beslutar dig för att sälja, ge bort eller göra dig av med datorn, ska du först avautentisera den för att förhindra att obehöriga kan spela upp det skyddade innehållet senare.

Var försiktig när du återställer dessa filer. När du återställer licensfiler återställer Flash Player alla befintliga licensfiler med skyddat innehåll som spelas på datorn med Flash Player. Du kan inte få åtkomst till detta innehåll från den här datorn förrän du har laddat ned nya licenser från innehållsleverantören.

Avautentisera den här datorn...

Klicka på den här knappen om du vill ta bort alla licensfiler för innehåll, till exempel för filmer och musik, som du har hyrt eller köpt. Med avautentisering förhindras att Flash Player kan spela upp detta innehåll, även om innehållet finns kvar på datorn.