Konwertowanie dokumentu PDF do formatu programu Word

Pliki PDF można konwertować do formatu programu Word, korzystając z modułu Adobe ExportPDF, internetowej usługi serwisu Acrobat.com.

  1. Aby rozpocząć konwertowanie, wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Na ekranie powitalnym pod usługami Acrobat.com kliknij Convert PDF To Word Online. Po uruchomieniu programu Adobe Reader wyświetlony zostanie najpierw ekran powitalny.

    • Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > Word Online. (W systemie Mac OS musisz najpierw otworzyć dany plik PDF.)

    • W pasku narzędziowym programu Reader kliknij ikonę ConvertPDF .

  2. W serwisie Acrobat.com postępuj zgodnie z poleceniami widocznymi na ekranie i skonwertuj dokument PDF do formatu programu Word.

Aby pokazać lub ukryć na pasku narzędziowym ikonę ConvertPDF, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego > Convert PDF To Word Online.

Więcej informacji na temat usługi ExportPDF można znaleźć pod adresem: www.adobe.com/go/acrobat_com_pl.