Określanie kolejności przechodzenia między elementami formularzy

W panelu Miniatury stron można określić kolejność, w jakiej użytkownik posługujący się klawiszem Tab będzie przechodził między takimi elementami formularza, jak pola, komentarze i łącza.

 1. Kliknij przycisk Miniatury stron po lewej.
 2. Zaznacz miniaturkę strony i wybierz polecenie Właściwości strony z menu opcji .
 3. W oknie dialogowym Właściwości strony kliknij na przycisk Kolejność tabulacji i określ kolejność przechodzenia między elementami za pomocą klawisza Tab:
  Kolejność rzędu
  Opcja wymusza kolejność “od lewej do prawej” przy przechodzeniu między elementami rzędów oraz kolejność “od prawej do lewej” przy przechodzeniu między stronami (typu “od prawej do lewej”).

  Kolejność kolumny
  Opcja wymusza kolejność “od lewej do prawej” i "od góry do dołu" przy przechodzeniu między elementami kolumn oraz kolejność “od prawej do lewej” przy przechodzeniu między stronami (typu “od prawej do lewej”).

  Struktura dokumentu
  Zostaje zachowana kolejność określona w aplikacji, za pomocą której utworzono dokument.
  Uwaga: W przypadku dokumentów PDF o określonej strukturze — dokumentów utworzonych za pomocą aplikacji wydawniczych lub dokumentów zawierających znaczniki — lepiej aby opcja Struktura dokumentu była zaznaczona, bo to zapewnia zgodność z intencjami autora dokumentu.

  Jeśli dokument został utworzony w starszej wersji programu Acrobat, kolejność tabulacji jest ustawiona domyślnie jako Nieokreślona. Przy takim ustawieniu pola formularza są uaktywniane rzędami począwszy od pierwszego (po każdym polu są uaktywniane jego łącza i komentarze).