Antwoorden op veelgestelde vragen

PDF's openen en opslaan

Zie deze technotes voor meer tips over het oplossen van problemen:

Waarom kan ik een PDF niet openen?

Een PDF die met een wachtwoord is beveiligd, opent u met het daarvoor bedoelde wachtwoord. Voor sommige beveiligde documenten gelden beperkingen om te voorkomen dat u inhoud uit het document afdrukt, bewerkt of kopieert. Als voor een document beperkingen zijn ingesteld, worden de gereedschappen en menuopties die daarmee samenhangen, grijs weergegeven in Reader.

Neem contact op met de auteur als u er niet in slaagt een PDF te openen of als u bepaalde functies in het document niet kunt gebruiken.

Waarom krijg ik een foutmelding als ik een PDF open?

Als u een melding krijgt dat “één of meer Adobe PDF-extensies zijn uitgeschakeld”, doorloopt u de volgende stappen om het probleem op te lossen.

 1. Open in het Configuratiescherm de Internetopties en klik op het tabblad Geavanceerd.

 2. Schakel het selectievakje 'Browseruitbreidingen van derden inschakelen' in.

 3. Klik op OK en start de computer opnieuw op.

Waarom kan ik geen PDF opslaan?

U kunt alleen een kopie van een PDF of een PDF-portfolio opslaan als de auteur van de PDF dat toestaat. PDF-auteurs kunnen ontvangers toestemming geven een document op te slaan door de lokale opslagmogelijkheid in te schakelen. Vaak hebben auteurs van PDF-formulieren deze mogelijkheid niet ingeschakeld.

Afbeeldingen en 3D-modellen weergeven

Hoe kan ik afbeeldingen uit een PDF kopiëren?

Met het gereedschap Momentopname kunt u afbeeldingen uit een PDF kopiëren.
 1. Kies Bewerken > Momentopname maken.

 2. Sleep een rechthoek rond de afbeelding die u wilt opslaan en laat de muisknop los.

De selectie wordt automatisch gekopieerd naar het klembord. Kies in een andere toepassing Bewerken > Plakken om de geselecteerde afbeelding in een ander document te plakken.

Ik kan de afbeeldingen in een PDF niet zien

Kies in het dialoogvenster Voorkeuren de optie Paginaweergave en selecteer Grote afbeeldingen weergeven.

Hoe kan ik 3D-modellen verplaatsen of draaien?

De werkbalk 3D wordt weergegeven wanneer u op een 3D-model klikt. Klik op de pijl naast het gereedschap Roteren om alle 3D-navigatiegereedschappen weer te geven die beschikbaar zijn in Reader.

Afdrukken

Zie Printing tips | Acrobat, Reader voor tips over algemene afdruktaken.

Waarom kan ik mijn document niet afdrukken?

 • Een PDF die met een wachtwoord is beveiligd, kunt u afdrukken door met het daarvoor bedoelde wachtwoord in te voeren. Voor sommige beveiligde documenten gelden beperkingen om te voorkomen dat u inhoud uit het document afdrukt, bewerkt of kopieert. Neem contact op met de auteur als voor een document afdrukbeperkingen gelden.

 • Probeer de Beveiligde modus uit te schakelen (alleen Windows), lang genoeg om uw document af te drukken. Kies Bewerken > Voorkeuren. Klik links op Algemeen en deselecteer de optie Beveiligde modus bij opstarten inschakelen. Sluit Reader. Start Reader opnieuw en probeer het document nog eens af te drukken.

  Belangrijk: Adobe raadt u niet aan de Beveiligde modus uit te schakelen. Als u klaar bent met afdrukken, gaat u terug naar de Algemene voorkeuren en selecteert u Beveiligde modus inschakelen bij opstarten.

Hoe kan ik een PDF op groot formaat afdrukken?

Voor documenten die groter zijn dan de standaardpaginagrootte die wordt ondersteund door uw printer, kiest u bij Pagina's schalen (dialoogvenster Afdrukken) Meerdere grote pagina's of Alle pagina's verdelen. Zie voor meer informatie Print posters and banners | Acrobat, Reader.

Opmerkingen

Kan ik opmerkingen maken bij PDF's?

Standaard kunt u in Reader notities toevoegen en tekst markeren in een PDF. Voor PDF's waarbij rechten zijn ingeschakeld en PDF's onder revisie zijn andere gereedschappen voor notities en opmerkingen beschikbaar.

Kan ik wijzigingen die verloren zijn gegaan nadat het programma onverwacht werd afgesloten, weer herstellen?

De functie Automatisch opslaan voorkomt dat wijzigingen na een onverwachte onderbreking verloren gaan.
 1. Open het bestand waaraan u werkte voordat het programma onverwacht werd afgesloten.

 2. Klik op Ja om het bestand of de bestanden te openen die automatisch zijn opgeslagen. Als er meerdere bestanden waren geopend, opent Reader alle bestanden.

 3. Sla het bestand/de bestanden op met dezelfde naam als de bestanden waar u oorspronkelijk aan werkte.

Als automatisch opslaan was uitgeschakeld, kunt u de functie weer inschakelen in het dialoogvenster Voorkeuren. Selecteer links Documenten en selecteer vervolgens Documentwijzigingen automatisch opslaan in tijdelijk bestand elke XX minuten. In het vak Minuten geeft u aan hoe vaak u de bestanden wilt opslaan.

Hoe kan ik opmerkingen van revisoren verwijderen?

Als u een opmerking verwijdert waarop is gereageerd, wordt alleen de opmerking zelf verwijderd. De eerste reactie wordt boven aan de thread geplaatst. Deze reacties kunnen vaak moeilijk worden weergegeven. Gebruik een van de volgende methoden om reacties op opmerkingen te verwijderen:
 • Klik in de pop-upnotitie met de rechtermuisknop op de reactie en kies Verwijderen.

 • Selecteer de reactie in de Lijst met opmerkingen en selecteer vervolgens Verwijderen in het optiemenu.

Formulieren invullen

Waarom kan ik een ingevuld formulier niet opslaan?

Ingevulde formulieren kunnen pas worden opgeslagen als de auteur van het formulier daar toestemming voor heeft gegeven. Als u een formulier opent in Adobe Reader, kunt u de gebruiksrechten weergeven in het notificatiegebied boven het formulier zelf. Neem contact op met de auteur van het formulier om uw gebruiksrechten te wijzigen.

Hoe verwijder ik automatisch aangevulde gegevens?

Selecteer Formulieren, links in het dialoogvenster Voorkeuren. Selecteer in het gedeelte Automatisch aanvullen de optie Itemlijst bewerken en verwijder of wijzig de ongewenste woorden.

Toegankelijkheid

Welke toetsen op het toetsenbord kan ik gebruiken als alternatief voor muisacties?

In Reader en Acrobat worden dezelfde sneltoetsen gebruikt. Zie Sneltoetsen in Acrobat Help voor een volledig overzicht.

Kan ik een PDF lezen met een schermlezer of schermvergroting?

Met de Instellingsassistent voor toegankelijkheid stelt u Reader in voor een schermvergroting of schermlezer.
 • Kies Bewerken > Toegankelijkheid > Instellingsassistent en selecteer de opties die u voor elk scherm van de instellingsassistent wilt gebruiken.

Hoe kan ik tekst opnieuw in een PDF plaatsen?

Plaats een PDF opnieuw om deze tijdelijk weer te geven als één kolom die de breedte van het documentvenster beslaat. Deze weergave maakt het document eenvoudiger leesbaar.
 • Om tekst opnieuw te plaatsen kiest u Beeld > Zoomen > Opnieuw plaatsen.

In de meeste gevallen wordt alleen leesbare tekst weergegeven in de weergave Opnieuw plaatsen. Tekstelementen die niet opnieuw kunnen worden geplaatst, zijn formulieren, opmerkingen, velden voor digitale handtekeningen en pagina-artefacten, zoals paginanummers en kop- en voetteksten. Pagina's die zowel leesbare tekst als formuliervelden of velden voor digitale handtekeningen bevatten, worden niet opnieuw geplaatst. Verticale tekst wordt bij het opnieuw plaatsen horizontaal geplaatst.

Zie PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen in Acrobat Help voor meer informatie.

Opmerking: U kunt een document niet opslaan, bewerken of afdrukken als dit zich in de weergave Opnieuw plaatsen bevindt.