Plug-ins voor exporteren

Lightroom biedt ondersteuning voor plug-ins van derde partijen die functionaliteit toevoegen aan het dialoogvenster Exporteren. De opties die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Exporteren worden bepaald door de externe plug-ins die u hebt geïnstalleerd. Raadpleeg de ontwikkelaar van de plug-in als u ondersteuning of documentatie bij de software nodig hebt.

De plug-ins in de volgende mappen worden automatisch door Lightroom geladen en kunnen in Plug-inbeheer worden in- en uitgeschakeld, maar niet verwijderd:

 • Mac OS: /Bibliotheek/Application Support/Adobe/Lightroom/Modules

 • Windows Vista, Windows 7: C:\Gebruikers\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules

Meer informatie over de Lightroom SDK vindt u op www.adobe.com/go/devnet_nl.

Op www.adobe.com/go/exchange_nl kunt u verschillende exportplug-ins voor gebruik met Lightroom downloaden.

Plug-ins voor exporteren beheren

 1. Kies Bestand > Plug-inbeheer of klik op de knop Plug-inbeheer linksonder in het dialoogvenster Exporteren.

  De geïnstalleerde plug-ins worden links in het dialoogvenster Plug-inbeheer van Lightroom weergegeven.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een plug-in in het linkerdeelvenster om in het hoofddeelvenster informatie over de desbetreffende plug-in weer te geven.

  • Klik op de knop Toevoegen om een plug-in toe te voegen aan Lightroom. Navigeer naar de plug-in, selecteer deze en klik op Plug-in toevoegen.

  • Als u een plug-in uit Lightroom wilt verwijderen, selecteert u de plug-in in het linkerdeelvenster en klikt u op Verwijderen.

  • Klik op Plug-In Exchange om op de Adobe-website naar plug-ins te zoeken.

 3. Klik op Gereed om Lightroom Plug-inbeheer te sluiten en terug te keren naar het dialoogvenster Exporteren.