Leerlingrapporten gebruiken

Leerlingrapporten bevatten alle activiteiten op het gebied van cursussen, virtuele lesruimten en studieprogramma's voor een individu of groep. In het individuele leerlingrapport kunt u zien welke voortgang een leerling maakt in een toegewezen training. Het rapport bevat gedetailleerde informatie over het aantal taken dat de leerling heeft gekregen, het aantal dat is voltooid, het aantal dat bezig is en het aantal dat niet is begonnen. Het leerlingrapport voor groepen bevat gelijksoortige informatie, maar voor een hele groep in plaats van één leerling.

Leerlingrapporten zijn nuttig omdat ze informatie bevatten over hoe individuen en groepen uw cursussen en studieprogramma's gebruiken. U kunt bepalen of leerlingen taken uitvoeren en voltooien, hoe snel ze werken en welk resultaat ze behalen.

Leerlingrapporten maken

  1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op Rapporten.

  2. Klik op Leerling.

  3. Klik in het menu op een type leerlingrapport: Individuele leerling of Groep.

  4. Selecteer een individuele leerling of een groep en klik op Volgende.

  5. Klik op Rapportfilters opgeven. (Optioneel) Voer een datumbereik in.

  6. Klik op Rapportvelden toevoegen of verwijderen. Schakel de velden die in het rapport worden weergegeven in en uit.

  7. Klik op Rapport maken.

  8. (Optioneel) Als u in stap 3 Individuele leerling hebt geselecteerd, klikt u op de naam van een leerobject in het gegenereerde rapport. Als u op een naam klikt, wordt een rapport over het specifieke leerobject gemaakt.

Leerlingrapporten lezen

De tabel bevat de specifieke informatie die wordt weergegeven in kolommen in leerlingrapporten. Niet alle kolomkoppen komen voor in alle leerlingrapporten.

Kolomkop

Beschrijving

Pogingen

Aantal keer dat de leerling heeft geprobeerd het leerobject te voltooien. (Pogingen worden alleen op leeropbjectniveau bijgehouden.)

Certificaat

Een door het systeem gegenereerd nummer dat aangeeft dat de leerling de cursus, de virtuele lesruimte of het studieprogramma heeft voltooid en dat de leerling een unieke id verschaft. (Een leerling kan alleen een certificaatnummer krijgen als zijn of haar cursus- of studieprogrammastatus voltooid of geslaagd is.)

Inhoud

Als het leerobject een cursus is, wordt het type cursusinhoud weergegeven, bijvoorbeeld presentatie of afbeelding.

Laatst geopend

Voor een studieprogramma: de datum waarop er voor het laatst een object binnen het studieprogramma is geopend.

Leerobject

Naam van het leerobject.

Aantal voltooid

Leerlingen die het leerobject hebben voltooid.

Aantal bezig

Leerlingen die nog bezig zijn met het leerobject.

Aantal niet gestart

Leerlingen die niet met het leerobject zijn begonnen.

Aantal leertaken

Totaal aantal taken. Als de leerling is ingeschreven voor een cursus buiten een studieprogramma en de cursus ook binnen het studieprogramma bestaat, wordt het item twee keer meegeteld.

Score

Resultaat voor leerobjecten die tot nu toe zijn geprobeerd.

Status

Hoe ver de leerling is in de werkstroom van de cursus/het studieprogramma. De leerling heeft de cursus/het studieprogramma bijvoorbeeld niet geopend (Niet gestart), wel geopend maar niet voltooid (Bezig) of voltooid (Voltooid).

Type

Beschrijving van het leerobject. Bijvoorbeeld cursus, studieprogramma of lesruimte.

Gebruikte versie

Als er meerdere versies van het leerobject zijn geüpload, wordt in deze kolom weergegeven welke versie de leerling heeft gebruikt.