Opslag

Met de opties in het deelvenster Opslag bepaalt u hoe (en of) Flash Player door websites kan worden gebruikt om gegevens op uw computer op te slaan.

Lokale opslaginstellingen

Met de lokale opslaginstellingen geeft u aan of websites gegevens via Flash Player kunnen opslaan. Websites kunnen uw lokale schijfruimte gebruiken voor de opslag van uw browsergeschiedenis, voortgangsgegevens bij games, uw voorkeuren of informatie over uw computer. Een website heeft alleen toegang tot de lokale opslaggegevens die eerder door de website zijn opgeslagen (een website heeft geen toegang tot de opgeslagen gegevens van andere websites). U kunt alle websites toestaan om gegevens op te slaan, maar u kunt dit ook beperken tot bepaalde sites, of zelfs alle sites verbieden om gegevens via Flash Player op uw computer op te slaan.

 • Toestaan dat sites informatie opslaan op deze computer

  Selecteer deze optie als u alle websites wilt toestaan om gegevens op uw computer op te slaan. De websites hoeven u dit niet te vragen.

 • Mij vragen voordat nieuwe sites informatie op deze computer mogen opslaan

  Selecteer deze optie als u wilt toestaan dat sommige websites informatie opslaan op uw computer, maar dit voor elk geval afzonderlijk wilt bepalen.

 • Alle sites blokkeren zodat ze geen informatie op deze computer kunnen opslaan

  Selecteer deze optie als u niet wilt dat websites informatie op uw computer opslaan via Flash Player. U wilt ook niet hierom worden gevraagd door websites.

  Opmerking: Als u deze optie kiest, worden alle lokaal opgeslagen gegevens van uw computer verwijderd. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u alle bestaande lokale opslaggegevens wilt verwijderen en dat u websites wilt blokkeren om in de toekomst informatie op deze computer op te slaan.

Lokale opslaginstellingen per site...

Hiermee wordt een overzicht met geblokkeerde websites weergegeven, naast de websites die wel gegevens mogen opslaan op deze computer. In dit overzicht kunt u aangeven of een website al dan niet lokaal informatie mag opslaan. U kunt ook aangeven dat een website u eerst om toestemming moet vragen. U kunt desgewenst ook websites uit het overzicht verwijderen. Als u een website verwijderd, worden alle instellingen en opgeslagen gegevens van die website in Flash Player verwijderd.

Als u een website die u nog niet hebt bezocht wilt toestaan om lokaal gegevens op te slaan, voegt u de website toe aan het overzicht en geeft u de gewenste instellingen voor lokale opslag op.

Opmerking: De websites die u toevoegt of verwijdert via het tabblad Lokale opslaginstellingen per site, worden ook toegevoegd of verwijderd van de overzichten die op de andere tabbladen van Flash Player Settings Manager worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld een website toevoegt aan het overzicht Lokale opslaginstellingen per site, de gewenste instellingen opgeeft en vervolgens naar het tabblad Instellingen voor camera en microfoon per site gaat om de website te verwijderen, wordt de site ook daar verwijderd, samen met alle bijbehorende Flash Player-instellingen.

Alles verwijderen...

Opmerking: Met deze opties kunt u alle gegevens in Flash Player verwijderen die door websites op uw computer zijn opgeslagen. Als u de volledige browsergeschiedenis op de computer wilt verwijderen, moet u deze handeling uitvoeren in elke browser die u gebruikt.
Hiermee wordt een deelvenster weergegeven waarin u de websitegegevens die in Flash Player zijn opgeslagen kunt verwijderen voor alle browsers die u op deze computer gebruikt. U kunt:
 • Alle gegevens en instellingen van de site verwijderen

  Schakel dit selectievakje in als u alle lokaal opgeslagen gegevens en de instellingen voor de camera, microfoon en peer-ondersteund netwerken wilt verwijderen wanneer u onder in het deelvenster klikt op Gegevens verwijderen.

  Opmerking: Als u dit selectievakje inschakelt en klikt op Gegevens verwijderen, worden de gegevens voor alle websites verwijderd. Als u de gegevens voor sommige websites wilt opslaan, maar voor andere websites juist verwijderen, gaat u terug naar het tabblad Opslag en klikt u op Lokale opslaginstellingen per site. Vervolgens verwijdert u alleen de websites waarvoor u de gegevens wilt verwijderen.
 • Alle audio- en videolicentiebestanden verwijderen

  Schakel dit selectievakje in als u alle licentiebestanden voor beveiligde inhoud wilt verwijderen, zoals bijvoorbeeld films en muziek die u hebt gehuurd of aangeschaft. Als u uw computer verkoopt of doneert, moet u deze licentiebestanden verwijderen. Zo voorkomt u dat de bijbehorende inhoud kan worden afgespeeld door derden. Als u de inhoud opnieuw wilt afspelen, moet u nieuwe licentiebestanden aanvragen bij de leveranciers van de inhoud.

Meer informatie over Private Browsing

Met Private Browsing kunt u op internet surfen zonder dat er gegevens over de browsergeschiedenis op uw computer worden opgeslagen. Hierbij werkt Flash Player samen met uw webbrowser, zodat de opgeslagen gegevens automatisch worden gewist, conform de Private Browsing-instellingen van uw browser.

Wat is Private Browsing?

Webbrowsers houden standaard een geschiedenis bij van de websites die u hebt bezocht, zodat u snel en gemakkelijk kunt teruggaan naar die websites. Om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot deze geschiedenis kunt u bij veel browsers een zogenaamde Private Browsing-modus activeren. Wanneer u Private Browsing activeert, worden er geen gegevens van uw browsergeschiedenis opgeslagen. Uw browsergeschiedenis is dus niet toegankelijk voor andere gebruikers op dezelfde computer.

Wanneer u deze modus gebruikt, worden verschillende soorten gegevens tijdelijk opgeslagen door uw webbrowser. Als u de modus voor Private Browsing afsluit, worden deze gegevens verwijderd, inclusief informatie over websites die u hebt bezocht, bijbehorende cookies en afbeeldingsbestanden die tijdelijk in het cachegeheugen waren opgeslagen. Bij de standaardbrowsermodus blijft uw geschiedenis bewaard, ook nadat u de browser hebt afgesloten en opnieuw gestart. In Flash Player worden automatisch alle gegevens verwijderd die tijdens de Private Browsing-sessie zijn opgeslagen. Zo blijft uw browsergeschiedenis privé.

Opmerking: Tijdens Private Browsing-sessies kunnen sommige websites waarbij gegevens standaard wel kunnen worden opgeslagen, onverwacht gedrag vertonen.

Browsers die ondersteuning bieden voor Private Browsing in Flash Player

De huidige versies van de volgende browsers bieden ondersteuning voor de integratie van Private Browsing met Flash Player 10.1 en hoger:

 • Google Chrome

 • Mozilla Firefox

 • Microsoft Internet Explorer

 • Apple Safari

Hoe werkt Private Browsing?

Vóór Flash Player 10.1 maakte het voor Flash Player niet uit of een browser al dan niet gebruikmaakte van Private Browsing. Tijdens een privésessie konden browsers hun tijdelijk opgeslagen gegevens wel wissen, maar de browser had geen toegang tot de gegevens die lokaal door Flash Player op de computer werd opgeslagen (ook bekend als lokaal gedeelde objecten of LSO's). De informatie van de lokale opslagfunctie van Flash Player wordt per site apart opgeslagen, zodat een website nooit toegang heeft tot informatie van een andere website. Als informatie per site wordt opgeslagen, blijft er echter wel een browsergeschiedenis bewaard van eerder bezochte websites die gegevens lokaal hebben opgeslagen.

Vanaf Flash Player 10.1 biedt Flash Player actief ondersteuning voor de Private Browsing-modus van browsers. Het lokale opslagbeheer is nu consistent met de Private Browsing-instellingen van de browser. Wanneer een Private Browsing-sessie wordt beëindigd, worden alle overeenkomende gegevens in de lokale opslag automatisch gewist door Flash Player.

Bovendien wordt de lokale opslag die wordt gebruikt bij standaardsessies ook door Flash Player gescheiden van de lokale opslag voor Private Browsing-sessies. Wanneer u de Private Browsing-modus start, hebben websites die u eerder hebt bezocht geen toegang tot de gegevens die deze websites tijdens een standaardsessie op uw computer hebben opgeslagen. Als u bijvoorbeeld uw wachtwoord in een Flash-webtoepassing hebt opgeslagen tijdens een standaardsessie, is dit wachtwoord niet beschikbaar wanneer u dezelfde website bezoekt tijdens een Private Browsing-sessie.

Meer informatie over besturingselementen voor privacy

Lokale opslag in Flash Player

De lokale opslagfunctie van Flash Player heeft betrekking op bestanden die worden aangemaakt en waarin de informatie van websites die u hebt bezocht wordt opgeslagen op uw computer. Dergelijke bestanden worden soms (onterecht) 'Flash cookies' genoemd, omdat deze bestanden, net als browsercookies, kunnen worden gebruikt om informatie in op te slaan, zoals bijvoorbeeld aanmeldingsgegevens of pagina's die door u zijn bezocht. Veel websites gebruiken deze functie om zich informatie te herinneren, zoals formuliergegevens die u via Flash Player hebt ingevoerd in bepaalde inhoud, voortgangsgegevens of scores bij online games, voorkeursinstellingen voor afspeelvolume, of de plek waar u een bepaalde filmclip hebt gepauzeerd of afgebroken. De lokaal opgeslagen informatie blijft beschikbaar op uw computer nadat Flash Player wordt afgesloten (ook al wist u het cachegeheugen van uw browser). De informatie is alleen toegankelijk tot de website die de informatie heeft opgeslagen. Wanneer u die website opnieuw bezoekt, kan de website de lokaal opgeslagen informatie ophalen. In Flash Player Settings Manager kunt u deze informatie wanneer u maar wilt wissen. Zie www.adobe.com/products/flashplayer/articles/lso voor meer informatie over lokale opslag.

Wat zijn de potentiële problemen met betrekking to privacy?

Volgens bepaalde berichten wordt de lokale opslagfunctie van Flash Player door sommige bedrijven gebruikt om gebruikers online te volgen (in plaats van HTTP-cookies die daarvoor zijn bedoeld). Door sommige bedrijven wordt mogelijk ook een reservekopie van de lokaal opgeslagen HTTP-cookies gemaakt voor het geval dat de gebruiker deze cookies verwijdert. (Dit wordt 'respawning' genoemd.) Adobe veroordeelt het gebruik van de lokale opslagfunctie waarbij de uitdrukkelijke intentie van de gebruiker wordt genegeerd. Doordat we software leveren voor een open platform kunnen we helaas niet volledig bepalen hoe ontwikkelaars en producenten van inhoud onze producten gebruiken.

Uw opties

Gedetailleerde informatie over hoe uw instellingen van invloed zijn op uw ervaringen met Flash is te vinden op de Help-pagina's van de verschillende tabbladen in Settings Manager. Deze informatie is ook online beschikbaar: