Camera en microfoon

Op dit deelvenster kunt u aangeven hoe de camera en microfoon van uw computer door websites kunnen worden gebruikt om audio en visuele gegevens vast te leggen. Aangezien het gebruik van camera's en microfoon implicaties heeft op het gebied van privacy, vraagt Flash Player u standaard altijd eerst om toestemming voordat de camera of microfoon door een website kan worden gebruikt. Geen enkele website kan uw camera of microfoon gebruiken voordat u eerst uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend. Met de opties van het deelvenster Camera en microfoon kunt u deze standaardinstelling overschrijven en het gebruik van de camera en microfoon door bepaalde websites toestaan of juist blokkeren.

Instellingen voor camera en microfoon

Met dit deelvenster kunt u opties instellen voor de camera en microfoon in Flash Player.
  • Mij vragen wanneer een site de camera of microfoon wil gebruiken (aanbevolen)

    Wanneer u deze optie selecteert (standaard ingeschakeld), moet een website die uw camera of microfoon wil gebruiken, u eerst om toestemming vragen. Deze actie is zowel van toepassing op websites die u al hebt bezocht als op websites die u nog niet hebt bezocht.

  • Alle sites blokkeren zodat ze de camera en microfoon niet kunnen gebruiken

    Wanneer u deze optie selecteert, wordt elke website die uw camera of microfoon wil gebruiken, geblokkeerd. U wordt niet opnieuw gevraagd of een website uw camera of microfoon mag gebruiken. Deze actie is zowel van toepassing op websites die u al hebt bezocht als op websites die u nog niet hebt bezocht. Als u wilt dat bepaalde websites wel gebruik kunnen maken van uw camera en microfoon, klikt u op eerst op Instellingen voor camera en microfoon per site en vervolgens op Toevoegen om de website uw toestemming te geven.

Instellingen voor camera en microfoon per site...

Hiermee wordt een overzicht met websites weergegeven die u eerder hebt bezocht en die om uw toestemming hebben gevraagd om de camera of microfoon op uw computer te gebruiken. In het overzicht kunt u instemmen dat bepaalde websites uw camera of telefoon gebruiken, maar u kunt ook websites blokkeren. U kunt ook aangeven dat een website u eerst om goedkeuring moet vragen. U kunt desgewenst ook websites uit het overzicht verwijderen. Als u een website verwijderd, worden alle instellingen en opgeslagen gegevens van die website in Flash Player verwijderd.

In eerste instantie bevat het overzicht alleen websites die u al hebt bezocht. Als u instellingen voor de camera en microfoon wilt opgeven voor websites die u nog niet hebt bezocht, kunt u deze websites toevoegen aan het overzicht. Nadat de website is toegevoegd, kunt u aangeven of u deze website altijd toestemming verleent om uw camera of microfoon te gebruiken, of dat u dat nooit wilt toestaan.

Opmerking: De websites die u toevoegt of verwijdert via het deelvenster Instellingen voor camera en microfoon per site, worden ook toegevoegd of verwijderd van de overzichten die op de andere tabbladen van Flash Player Settings Manager worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld een website toevoegt aan het overzicht Instellingen voor camera en microfoon per site, de gewenste lokale opslaginstellingen opgeeft en vervolgens naar het deelvenster Instellingen voor peer-ondersteund netwerken per site gaat om de website te verwijderen, wordt de site ook daar verwijderd, samen met alle bijbehorende Flash Player-instellingen.