Afspelen

Met de opties in het deelvenster Afspelen kunt u aangeven op welke verschillende manieren de inhoud van websites kan worden afgespeeld in Flash Player.

Wat is peer-ondersteund netwerken?

Een website die audio- en video-inhoud aanbiedt, kan deze inhoud met een hogere kwaliteit aanbieden wanneer gebruikers die dezelfde inhoud afspelen hun bandbreedte delen. Door het delen van bandbreedte kan de audio of video vloeiender worden afgespeeld, zonder dat er bij het bufferen haperingen of onderbrekingen optreden. Dit wordt peer-ondersteund netwerken genoemd, aangezien peers in het netwerk elkaar helpen bij het creëren van een betere beleving.

Naast het delen van bandbreedte voor betere prestaties kunnen met de functie voor peer-ondersteund netwerken ook bepaalde functies worden ingeschakeld waarvoor communicatie tussen netwerk- of websitegebruikers nodig is, zoals bijvoorbeeld chat.

Instellingen voor peer-ondersteund netwerken

Op dit deelvenster kunt u aangeven welke instellingen voor peer-ondersteund netwerken u wilt toepassen op de websites de u hebt bezocht en die u om toestemming voor het gebruik van peer-ondersteund netwerken hebben gevraagd.

 • Mij vragen wanneer een site de functie voor peer-ondersteund netwerken wil gebruiken

  Wanneer u deze optie selecteert, moet een website die voor het eerst peer-ondersteund netwerken wil gebruiken, u vooraf om uw toestemming vragen. Wanneer u hierom wordt gevraagd, kunt u toestaan dat de website de functie voor peer-ondersteund netwerken kan gebruiken, of u kunt de website dit verbieden. Dit heeft betrekking op websites die u nog niet hebt bezocht en op websites die u wel hebt bezocht, maar waarvoor u nog geen instellingen voor peer-ondersteund netwerken hebt opgegeven.

 • Alle sites blokkeren zodat ze de functie voor peer-ondersteund netwerken niet kunnen gebruiken

  Wanneer u deze optie selecteert, kan geen enkele website gebruikmaken van peer-ondersteund netwerken. U wordt ook niet meer gevraagd of u bandbreedte wilt delen.

  Als u deze optie inschakelt, stemt u er niet mee in dat uw bandbreedte wordt gedeeld wanneer een toepassing deze wil gebruiken. U stemt er mee in dat toepassingen u mogen vragen of u uw bandbreedte wilt delen. In de meeste gevallen is het verstandig uw bandbreedte alleen te delen als u een internetverbinding met een hoge snelheid hebt.

Instellingen voor peer-ondersteund netwerken per site...

Op dit deelvenster kunt u aangeven welke instellingen voor peer-ondersteund netwerken u wilt toepassen op de websites de u hebt bezocht en die u om toestemming voor het gebruik van peer-ondersteund netwerken hebben gevraagd.

Voor elke website die u hebt bezocht wordt het volgende weergegeven in het overzicht:

 • De naam van de website die u hebt bezocht.

 • De instelling voor peer-ondersteund netwerken voor de website.

Netwerkinstellingen wijzigen

Als u instellingen voor een bepaalde website wilt opgeven, selecteert u de website in het overzicht en wijzigt u de instellingen naar wens:

 • Als u niet wilt dat deze website uw bandbreedte deelt en u niet nogmaals hierom wilt worden gevraagd, selecteert u Blokkeren.

 • Als u de bandbreedte wel wilt delen met de website en u niet nogmaals hierom hoeft te worden gevraagd, selecteert u Toestaan.

 • Als u altijd eerst door Flash Player wilt worden gevraagd of u bandbreedte wilt delen, selecteert u Mij om toestemming vragen.

Een website toevoegen

Klik op Toevoegen als u een website wilt toevoegen aan het overzicht. Geef vervolgens het domein op voor de website. Hierna selecteert u de gewenste instellingen voor de nieuwe site.

Een website verwijderen

Als u een website uit het overzicht wilt verwijderen, selecteert u de website en klikt u op Verwijderen (Windows) of op - (Mac).

Opmerking: De websites die u toevoegt of verwijdert via het deelvenster Instellingen voor peer-ondersteund netwerken per site, worden ook toegevoegd of verwijderd van de overzichten die op de andere tabbladen van Flash Player Settings Manager worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld een website toevoegt aan het overzicht Instellingen voor peer-ondersteund netwerken per site, de gewenste instellingen opgeeft en vervolgens naar het deelvenster Lokale opslaginstellingen per site gaat om de website te verwijderen, wordt de site ook daar verwijderd, samen met alle bijbehorende Flash Player-instellingen.