Photoshopin uudet toiminnot

Säädöt-paneeli

Säädöt-paneelissa voit ottaa nopeasti käyttöön tarvitsemasi säätimet ja säätää kuvan väriä ja sävyä tietoja menettämättä. Paneeli sisältää on-image-säätimet ja esimääritykset, jotka sijaitsevat samassa paikassa. Katso Säädöt-paneelin yleiskuvaus.

Maskit-paneeli

Voit luoda nopeasti tarkkoja maskeja Maskit-paneelissa. Maskit-paneeli sisältää työkalut ja asetukset muokattavien pikseli- ja vektoripohjaisten maskien luomista varten, maskin tiheyden ja häivytyksen säätämistä varten sekä ei-vierekkäisten objektien valitsemista varten. Katso Tasojen maskaaminen.

Kehittynyt kuvien yhdistäminen

Voit luoda tarkempia yhdistelmäkuvia parannellun Tasaa tasot automaattisesti -komennon avulla ja käyttää pallomaista tasausta 360 asteen panoraamojen luomiseen. Parannettu Sekoita tasot automaattisesti -komento sekoittaa värit ja varjostukset tasaisesti ja laajentaa terävyysaluetta korjaamalla vinjetit ja linssivääristymät. Katso Retusoiminen ja muuntaminen.

Piirtoalueen kääntäminen

Voit kääntää piirtoaluetta tasaisesti napsauttamalla ja näyttää sen halutusta kulmasta tietoja menettämättä. Katso Rajauksen, kääntämisen ja piirtoalueen säätäminen.

Tasaisempi panorointi ja suurennus

Tasaisemman panoroinnin ja suurennuksen ansiosta voit siirtyä sulavasti mihin tahansa kuvan kohtaan. Yksittäisiä pikseleitä suurennettaessa tarkkuus säilyy ja muokkaaminen on helppoa suurimmassa mahdollisessa suurennoksessa uuden pikseliruudukon ansiosta. Katso Kuvien tarkasteleminen.

Parempi raw-käsittely Camera Raw'ssa

Voit tehdä korjauksia kuvan tiettyihin alueisiin käyttämällä Camera Raw 5.0 plug-iniä, hyödyntää paremman muunnoslaadun ja käyttää kuvissa rajauksen jälkeisiä vinjettejä. Katso Camera Raw.

Parempi Lightroom-työnkulku

Photoshop CS4:n ja Photoshop® Lightroom® 2:n parannettujen yhteyksien ansiosta voit avata Lightroomilla käsiteltyjä kuvia Photoshopilla ja siirtää ne saumattomasti takaisin Lightroomiin. Voit yhdistää kuvia Lightroomista panoraamoiksi automaattisesti ja avata kuvia HDR-kuvina tai monitasoisina Photoshop-tiedostoina.

Tehokasta tiedostojen hallintaa Adobe Bridge CS4:llä

Nauti visuaalisten voimavarojen hallinnasta Adobe Bridge CS4:n avulla, jonka ominaisuuksia ovat nopeampi käynnistysaika, tehtävään sopivat työtilat sekä mahdollisuus luoda Web-gallerioita ja Adobe PDF -kontaktiarkkeja. Katso Adobe Bridgen käyttäminen.

Tehokkaat tulostusasetukset

Photoshop CS4:n tulostusmoduuli sopii yhteen kaikkien yleisimpien tulostimien kanssa. Sen avulla on mahdollista esikatsella kuvan toistoalan ulkopuolisia alueita, ja se tukee 16-bittistä tulostusta Mac-käyttöjärjestelmässä. Katso Tulostaminen.

3D-kiihdytys

Voit kiihdyttää 3D-toimintoja ottamalla käyttöön OpenGL-piirron. Katso Tietoja: OpenGL.

Kattavat 3D-työkalut

Voit maalata suoraan 3D-malleihin, kietoa kaksiulotteisia kuvia 3D-kuvioiden ympärille, muuntaa liukuvärikuvioita 3D-objekteiksi, lisätä syvyyttä tasoihin ja tekstiin ja tallentaa tiedostoja yleisissä 3D-muodoissa. Katso Kolmiulotteisuus ja tekninen kuvankäsittely.

Parempi suorituskyky erittäin suurien kuvien käsittelyssä (vain Windows)

Käsittele erittäin suuria kuvia nopeammin hyödyntämällä lisä-RAM-muistia. (Vaatii 64-bittisen tietokoneen, jossa on Microsoft Windows Vistan® 64-bittinen versio.)