Úložiště

Chcete-li řídit, zda a jakým způsobem weby používají aplikaci Flash Player k ukládání dat ve vašem počítači, použijte nastavení na panelu Úložiště.

Nastavení místního úložiště

Nastavení místního úložiště vám umožní určit, zda weby mohou ukládat informace pomocí aplikace Flash Player. Weby mohou používat místní úložiště k ukládání historie zobrazení, průběhu her, předvoleb nebo informací o počítači. Web má přístup pouze k informacím místního úložiště, které předtím uložil (nemá přístup k datům uloženým jiným webem). Ukládání informací do počítače pomocí aplikace Flash Player můžete povolit všem webům, konkrétním vámi určeným webům nebo zakázat všem webům.

 • Povolit webům ukládat údaje v tomto počítači

  Chcete-li povolit všem webům ukládat údaje v tomto počítači bez dotazu, zvolte tuto možnost.

 • Požádat o povolení, zda mohou nové weby ukládat údaje v tomto počítači

  Chcete-li umožnit některým webům ukládat údaje v tomto počítači a chcete-li se pro každý web rozhodovat individuálně, zvolte tuto možnost.

 • Blokovat ukládání údajů v tomto počítači pro všechny weby

  Pokud nechcete umožnit žádnému webu, aby ukládal údaje ve vašem počítači pomocí aplikace Flash Player a nechcete být dotazování, zvolte tuto možnost.

  Poznámka: Vyberete-li tuto možnost, dojde také k odstranění celého stávajícího místního úložiště ve vašem počítači. Budete vyzváni, abyste potvrdili, že kromě blokování ukládání údajů weby v budoucnosti chcete také odstranit stávající místní úložiště.

Nastavení místního úložiště podle webu...

Zobrazí seznam webů používajících místní úložiště nebo webů, kterým je používání místního úložiště v tomto počítači blokováno. Používání místního úložiště pro weby na tomto seznamu můžete povolit nebo blokovat. Můžete také požadovat, aby se web před použitím místního úložiště dotazoval na oprávnění. Weby můžete z tohoto seznamu odebrat. Odebráním webu odstraníte všechna nastavení a data uložená pro daný web v aplikaci Flash Player.

Chcete-li určit nastavení místního úložiště pro web, který jste ještě nenavštívili, přidejte tento web na seznam a potom určete jeho nastavení místního úložiště.

Poznámka: Weby, které přidáte nebo odeberete pomocí karty Nastavení místního úložiště podle webu, budou také přidány nebo odebrány ze seznamu zobrazeného na všech dalších kartách Správce nastavení. Pokud například přidáte web na seznam Nastavení místního úložiště podle webu a určíte pro něj nastavení místního úložiště, potom přejdete na kartu Nastavení pro kameru a mikrofon podle webu a daný web odstraníte, dojde k jeho odstranění i zde, společně se všemi nastaveními v aplikaci Flash Player.

Odstranit vše...

Poznámka: Pomocí těchto možností odstraníte všechna data aplikace Flash Player uložená weby ve vašem počítači. Chcete-li odebrat veškerou historii procházení ve vašem počítači, odstraňte historii procházení ve všech vámi používaných prohlížečích.
Zobrazí panel, který vám umožní odstranit data webů uložená pomocí aplikace Flash Player pro všechny prohlížeče používané v tomto počítači. Můžete provést následující akce:
 • Odstranit všechna data a nastavení webu

  Chcete-li, aby po kliknutí na možnost Odstranit data v dolní části panelu došlo k odstranění nastavení celého místního úložiště, kamery, mikrofonu a sítí peer-assisted, zaškrtněte toto políčko.

  Poznámka: Zaškrtnutím tohoto políčka a klepnutím na možnost Odstranit data budou odstraněna data pro všechny weby. Chcete-li data z některých webů uložit, ale z jiných naopak odstranit, vraťte se zpět na kartu Úložiště, klepněte na možnost Nastavení místního úložiště podle webu a odeberte pouze ty weby, jejichž data chcete odstranit.
 • Odstranit všechny licenční soubory pro zvuk a video

  Chcete-li odstranit všechny licenční soubory pro vámi vypůjčený nebo zakoupený chráněný obsah, například filmy a hudbu, zaškrtněte toto políčko. Licenční soubory odstraňte, pokud prodáváte nebo darujete svůj počítač a nechcete, aby jiní uživatelé mohli tento obsah přehrávat. Abyste mohli tento obsah znovu přehrávat, je třeba získat nové licenční soubory od poskytovatelů obsahu.

Další informace o soukromém procházení

Soukromé procházení vám umožní procházet web bez ukládání jakékoli historie do vašeho počítače. Aplikace Flash Player spolupracuje s vaším webovým prohlížečem za účelem automatického vymazání uložených dat v souladu s nastavením soukromého procházení vašeho prohlížeče.

Co je soukromé procházení?

Webové prohlížeče obvykle uchovávají historii webů, které jste navštívili, aby vám usnadnili rychlé zpětné vyhledání vašich kroků online. Pro případy, kdy nechcete, aby další uživatelé viděli vaši historii, nabízí mnoho prohlížečů režim „soukromého procházení“. Po zapnutí režimu soukromého procházení prohlížeče neukládají žádnou historii a umožní vám tak skrýt vaše aktivity před dalšími uživateli sdílejícími stejný počítač.

Při použití režimu soukromého procházení ukládá webový prohlížeč několik typů informací pouze dočasně. Jakmile režim soukromého procházení ukončíte, prohlížeč odstraní daná data, včetně záznamu návštěvy v historii prohlížeče, souborů cookie a souborů obrázků v mezipaměti. V režimu normálního procházení si prohlížeč pamatuje vaši historii i po ukončení a novém spuštění prohlížeče. Aplikace Flash Player také automaticky vymaže všechna data, která uložila v průběhu soukromého procházení, a umožní vám tak uchovat vaši historii důvěrnou.

Poznámka: U některých webů, které očekávají ukládání dat pomocí místního úložiště, může během relace soukromého procházení dojít k neočekávanému chování.

Prohlížeče podporující soukromé procházení aplikace Flash Player

Aktuální verze následujících prohlížečů podporují integraci soukromého procházení s aplikací Flash Player 10.1 a vyšší:

 • Google Chrome

 • Mozilla Firefox

 • Microsoft Internet Explorer

 • Apple Safari

Jak funguje soukromé procházení?

Verze aplikace starší než Flash Player 10.1 se chovaly stejně bez ohledu na to, zda byl používán režim soukromého procházení, či nikoli. Prohlížeče mohly vymazat data dočasně uložená během relace soukromého procházení, neměly však informace o žádných datech uložených v místním úložišti aplikace Flash Player (označovaných také jako místní sdílené objekty neboli LSO). Informace v místním úložišti aplikace Flash Player jsou ukládány pro jednotlivé weby, takže jeden web nemůže nikdy zobrazit informace z jiného webu. Ukládání informací pro jednotlivé weby však může zanechávat historii dříve navštívených webů, které použily místní úložiště.

Počínaje verzí Flash Player 10.1 podporuje aplikace Flash Player aktivně režim soukromého procházení prohlížeče a spravuje data v místním úložišti tak, aby byla konzistentní se soukromým procházením. Po ukončení relace soukromého procházení aplikace Flash Player automaticky vymaže všechna odpovídající data v místním úložišti.

Aplikace Flash Player také oddělí místní úložiště používané v režimu normálního procházení od místního úložiště používaného během soukromého procházení. Jakmile vstoupíte do režimu soukromého procházení, ztratí dříve navštívené weby přístup k informacím, které do počítače uložily během normálního procházení. Pokud například uložíte své heslo ve webové aplikaci založené na aplikaci Flash během normálního procházení, web si toto heslo při návštěvě pomocí soukromého procházení nebude pamatovat.

Další informace o prvcích ochrany osobních údajů

Místní úložiště aplikace Flash Player

Místní úložiště aplikace Flash Player se vztahuje na soubory, které lze vytvořit a které ukládají informace do počítače při návštěvě konkrétních webů. Tyto soubory jsou někdy nesprávně označovány jako „soubory cookie aplikace Flash“, protože je lze stejně jako soubory cookie prohlížeče používat k ukládání informací, jako jsou přihlašovací data nebo navštívené stránky. Mnoho webů tuto funkci používá k zapamatování informací, jako jsou například informace zadávané do formuláře v obsahu pomocí aplikace Flash Player, průběh online hry nebo nejvyšší skóre, nastavení jako je upřednostňovaná hlasitost přehrávání nebo pozice, na které jste ukončili sledování videa. Informace uložené v místním úložišti zůstanou v počítači po ukončení aplikace Flash Player (i pokud vymažete mezipaměť prohlížeče) a jsou dostupné pouze pro web, který je uložil. Tento web může informace v místním úložišti získat při další návštěvě daného webu. Pomocí Správce nastavení aplikace Flash Player můžete tyto informace kdykoli vymazat. Další informace o místním úložišti naleznete na adrese www.adobe.com/products/flashplayer/articles/lso.

Jaké jsou potencionální problémy s ochranou osobních údajů?

Bylo oznámeno, že některé společnosti pravděpodobně používají místní úložiště aplikace Flash Player ke sledování uživatelů online, místo aby k danému účelu používaly soubory cookie HTTP. Některé společnosti také pravděpodobně umísťují záložní kopii souborů cookie HTTP do místního úložiště pro použití v případě, že uživatel odstraní své soubory cookie (což někdy bývá označováno jako „respawning“ – znovuobnovení). Společnost Adobe veřejně odsoudila používání místního úložiště způsoby, které jsou v rozporu s vyjádřenými úmysly uživatele. Poskytování nástrojů pro otevřenou platformu nám však neumožňuje řídit způsoby, kterými vývojáři a producenti obsahu naše produkty používají.

Vaše možnosti

Podrobné informace o tom, jakým způsobem každá volba nastavení ovlivňuje vaši práci s aplikací Flash, lze nalézt na stránkách nápovědy pro každou kartu ve Správci nastavení. Tyto stránky jsou také k dispozici online: